AVÍZO: V Pardubicích představí využití nanomateriálů při záchraně uměleckých děl

V Pardubicích se v úterý 26. února uskuteční další Science café studentů Univerzity Pardubice. Tentokrát bude o využití nanomateriálů pro konzervaci historických omítek a uměleckých děl z kamene. Vědeckou kavárnu pořádají již rok v Pardubicích studenti místní univerzity, vždy jednou za měsíc, v úterý od 19 hodin v Klubu 29.

Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je o vědě a k vědeckému bádání zajímá. Letošní kavárny probíhají díky projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, který je zaměřený na popularizaci poznatků vědy a výzkumu.

Tématem únorového Science café jevyužití nanomateriálů pro konzervaci historických omítek a uměleckých děl z kamene a účastníkům vědecké kavárny je přiblíží Mgr. Art. Luboš Machačko a BcA. Dana Macounová z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Oba přednášející se podíleli na řešení projektu STONECORE (2009-2011) a v současné době jsou zapojeni do dalšího mezinárodního projektu NANOFORART zaměřeného na využití nanomateriálů v památkové péči.

„Rozvíjející se nanotechnologie nacházejí uplatnění v různých oblastech lidské činnosti a výjimkou není ani konzervace a restaurování uměleckých děl. Dříve než mohou být nové materiály využity v jednotlivých oblastech péče o kulturní dědictví, musí podle zásad současné památkové péče projít rozsáhlým a důkladným testováním, aby bylo možné posoudit jejich účinnost a především aby se minimalizovala možná rizika nejrůznějších zásahů v budoucnu“, přiblížil strategii přednášející Mgr. Art. Luboš Machačko.

  • Historické omítky v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4419/441893.jpg
  • Barokní socha anděla z Kutné Hory autor: Zdenka Černá, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4419/441890.jpg

Další přednášející BcA. Dana Macounová dodává: „Jednou z nových technologií využitelných pro konzervaci historických omítek, nástěnných maleb a památkových objektů zhotovených z vápenců jsou nanosuspenze na bázi hydroxidu vápenatého. V rámci mezinárodního vědeckého projektu STONECORE bylo vyvinuto, modifikováno a systematicky odzkoušeno několik typů nanosuspenzí hydroxidu vápenatého. Na základě výsledků výzkumu byly za pomoci nich restaurovány i vybrané reálné historické objekty, např. barokní socha anděla z Kutné Hory nebo historické omítky v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích.“

Vědecká kavárna se uskuteční v Klubu 29 (Divadlo 29, ul. Svaté Anežky České).

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice