AVÍZO: Univerzitní vědecká kavárna v Pardubicích o tramvajích

V úterý 3. února se opět otevře Kavárna Universitas, v níž pravidelně každý měsíc studenti Univerzity Pardubice zvou na slovíčko s vědcem. Tentokrát se společně s Ing. Petrem Sýkorou z dopravní fakulty vydají po stopách tramvají včera a dnes.

Přestože se obyvatelé Pardubic s tramvajemi ve městě nesetkají, výzkumníci z Univerzity Pardubice se na jejich vývoji podílejí. Konkrétně mají na svědomí synchronizované řízení trakčních pohonů u tramvají s takzvanými volnými koly, která nejsou spojena klasickou tuhou nápravou. Pro ověření své teorie si dokonce postavili úzkorozchodné kolejové experimentální vozidlo napájené z akumulátorů.

„Během úterního diskusního večera si představíme právě výzkum Dopravní fakulty Jana Pernera věnovaný tramvajím. Jeho výsledky nám představí Ing. Petr Sýkora, jeden ze členů výzkumného týmu. Zaměří se na cíle, průběh a výsledky výzkumu a následně i na samotné tramvajové vozidlo. Kromě toho nás čeká i krátký historický exkurz,“ přibližuje téma přednášky bc. Kateřina Šraitrová, studentka Univerzity Pardubice a jedna z organizátorek vědecké kavárny.

Zájemci tak dostanou odpovědi např. na otázky, proč tramvaje při průjezdu obloukem pískají nebo jak postavit tramvaj, která je stoprocentně nízkopodlažní, má otočné podvozky a zároveň všechna kola poháněná. Přednášející také přiblíží historický vývoj tramvajových vozidel a jejich elektrických výzbrojí, které se vyráběly nejdříve v Československu a posléze v České republice.

Ing. Petr Sýkora pracuje na katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zabývá se převážně elektrickými pohony vozidel, a to jak z hlediska technického řešení vlastního pohonu, tak z hlediska jeho energetické spotřeby.

Klub 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) – úterý 3. února 2015 v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice