AVÍZO: Ukázky první pomoci pro veřejnost na Univerzitě Pardubice

Ve středu 22. října 2014 se na akademickém náměstí před Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice uskuteční další z řady zážitkových seminářů pořádaných na Univerzitě Pardubice, tentokrát pod názvem „Zažij si na vlastní kůži a vyzkoušej si první pomoc“, který přinese zájemcům řadu teoretických informací, ale hlavně praktických ukázek pro poskytování první pomoci.

Akce „Zažij si na vlastní kůži“ navazuje na tradici zážitkového semináře pořádaného v rámci projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér. Pro tento seminář organizátoři zvolili téma první pomoci a přizvali ke spolupráci akademiky Fakulty zdravotnických studií a její studenty.

Ve středu 22. října od 9.30 do 12.00 hodin si budou moci návštěvníci v areálu univerzitního kampusu vyzkoušet např. resuscitaci, maskování poranění nebo simulaci komunikace s dispečinkem záchranné služby. Jednotlivá stanoviště budou rozmístěna na tzv. akademickém náměstí před Fakultou chemicko-technologickou.

„Návštěvníci se mohou těšit jednak na testování vlastních schopností při poskytování první pomoci, dále pro ně budou připraveny ukázky poskytování první pomoci zraněným při šarvátce a autonehodě. To vše předvedou studenti oboru Zdravotnický záchranář z Fakulty zdravotnických studií, pod odborným vedením Mgr. Jindry Holekové“, říká Ing. Nováková z projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér.

Na akci jsou vítáni nejen studenti a zaměstnanci univerzity, tak také žáci základních a středních škol a široká veřejnost.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice