AVÍZO: Přednáška o času na Univerzitě Pardubice

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 je pro zájemce na Univerzitě Pardubice připraveno pokračování volného cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Tentokrát bude přednášet doc. Josef Jelen o času.

Přednášející doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze představí čas jako centrální vjem v prožívání života a základní pojem v chápání přírodního dění, jeho souvislosti a záludnosti.

„Časové a prostorové vztahy jsou navzájem provázány a nabízejí četné překvapivé paradoxy. Vyvstává celá řada otázek a mnohdy velmi zajímavých odpovědí: Je vůbec možné cestování v čase? Lze vjet dlouhým autem do krátké garáže,“ dotýká se tématu přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D. a pokračuje: „Z jasných logických úvah se poté vynoří naprosto neočekávané důsledky: paradox dvojčat; skutečnost, že elektrodynamické jevy jsou niterně relativistické, zatímco Newtonova mechanika nikoli; faktická nemožnost existence tuhých těles a další.“

Jak to tedy vlastně s časem je, nastíní přednáška, která se koná ve čtvrtek 12. prosince 2013 v posluchárně B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95). Začíná v 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice

Vydáno pod