Archeologové objevili v Opavě kamenné studny z 19. století

Opava - O významném nálezu hovoří archeologové v Opavě. Na Krnovské ulici objevili čtyři novověké kamenné studny, které pocházejí ze druhé poloviny 19. století. Objev je unikátní především v tom, že dosud při svých výzkumech v historickém jádru Opavy na žádné takové studny nenarazili. Jedna z nich je dokonce označena jménem majitele a také letopočtem.

Čtyři studny na jednom místě – podle archeologů v Opavě nic náhodného. Výzkum totiž probíhá v místě, které se ve středověku nacházelo už za hradbami města. Právě předměstí patřilo nejrůznějším řemeslům, tedy i těm, která jsou závislá na vodě, například koželužství nebo kovářství. Vedoucí archeologického výzkumu František Kolář vysvětluje: „Kontinuita řemesel tohoto charakteru jde až do 19. století. Majitel studny, vybudované v roce 1864, Franz Oth byl podle archivních pramenů vojenský kovář a podkovář.“

Na místě výzkumu se podle archeologů soustřeďují nálezy nejen z pozdního středověku a novověku, ale také mnohem starší. František Kolář dodává: „Nejstarší doklad osídlení představují pravěké nálezy, jedná se o pozůstatek sídliště lidu lužických popelnicových polí.“ Na výzkumu, který probíhá už od června, se podílí 14 archeologů, mezi nimi i student čtvrtého ročníku archeologie Slezské univerzity Jaroslav Trefil: „Odstraňuji hlínu napadanou z jedné vrstvy. Ta se následně musí překopat, aby se zjistilo, zda tam nejsou nějaké střepy nebo další jiný materiál. A také, abych se dostal znovu na podloží a mohla se brát jiná vrstva.“

V drtivé většině převládá mezi nálezy středověká a novověká keramika. Střepy se nejdříve očistí, vysuší a roztřídí. Zástupce vedoucího archeologického oddělení Tomáš Oth vysvětluje: „Nález by měl mít nějaký význam a být v zachovalém stavu. Pokud je to možné, rekonstrukce provádíme.“ Předměty ze železa nebo jiných kovů vyžadují ale daleko složitější úpravu. Podle Tomáše Otha v takovém případě dochází k očištění, odstranění korozních vrstev, potom k vysušení a následuje povrchová úprava transparentním lakem.

Záchranný archeologický výzkum na Krnovské ulici potrvá do konce října. Město Opava plánuje v nejbližších letech vznik městského muzea, kde budou k vidění nejen nálezy z tohoto místa.