Antonínská pouť a svatební výstava v Košticích

Vožekovo sdružení s obcí Koštice připravilo letos na pouť ke sv. Antonínu obzvlášť bohatý a různorodý program. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech obec částečně zasáhly záplavy a přívalové deště, pořadatelé se obávali menšího zájmu obyvatel. Ale skutečnost předčila veškerá očekávání. Snad přispělo i nádherné počasí, ale hlavně touha lidí prožít něco mimořádného a hezkého pořadatele ohromně potěšila. Mottem poutě bylo obnovení tradice Letnic jako pohanského symbolu slunovratu - času nastávající úrody, hojnosti a oslavy života.

V kombinaci s křesťanskou tradicí svátku Sv. Ducha a Božího Těla sdružení Vožekovo vymyslelo zahájení poutě - průvod. Ten vedl od želevické hospůdky přes čtyři zastavení u památných míst Koštic (křížku v Želevicích, kapličky u přívozu, kostela sv. Antonína a u mlýna), všude poutníci shlédli malý program. Celou cestu slavnostně oblečená děvčátky s košíčky házela okvětní lístky na cestu, následoval je průvod stále se připojujících lidí, kterých bylo nakonec asi osmdesát. Poté se průvod odebral k lávce na ostrov, kde sochu oslavující Letnice slavnostně uvedl do života herec Jan Přeučil spolu s autorem sochy Janem Švadlenkou, starostou obce a předsedkyní Vožekova sdružení. Socha prožila nedávno skutečný křest, totiž rozlitou řeku Ohři, je tedy skutečným symbolem vítězného života. V obci tak vzniklo krásné zákoutí i s umělecky ztvárněnou lavičkou. Na hřišti pak děti shlédly moderní Šípkovou Růženku v loutkovém podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila.

Muži (ale i ženy) neodolali pokušení zastřílet si z kuše. Vožekovo sdružení vzkřísilo další starou pohanskou tradici - Střílení ku ptáku. Dřevěnou atrapu ptáka vytvořil místní všeuměl pan Antonín Jaroš. Králem střelců, který trefil ptáka přímo do srdce, se stal „bohužel“ přespolní pan Malát. Děti pak postříkali hasiči pěnou, aby jim trochu vynahradili skromný dětský den. Večer před plným sálem sehráli koštičtí ochotníci předposlední letošní představení komedie S tvojí dcerou ne! Na hřišti si pak návštěvníci poutě zatančili až do rána.

Vrcholem poutě se stala svatební výstava. Členky Vožekova sdružení zařadily tuto akci k oslavě Letnic jako symbol krásy, radosti a štěstí. V nedělním odpoledni návštěvníci (a hlavně návštěvnice) zcela zaplnili prostory muzea i nově zrekontruovaných prostorů bývalé policie, které obec slavnostně předávala veřejnosti. Výstava, která obsáhla dvě století - od velmi starých časů (svatební církevní matriční zápisy z roku 1806) až do současnosti (šaty zatím poslední koštické nevěsty, svatba se konala před 14 dny). Příznivci občanskému sdružení Vožekovo zapůjčili celkem 27 svatebních šatů, nepočítaně fotografií, přání, oznámení doplňků atd. Výstava byla doplněna ukázkami starých svatebních inzerátů, krojovaných svateb a součástmi výbavy nevěsty z počátku 20. století. Celou kolekci svatebních fotografií od roku 1910 do současnosti zapůjčila svatební floristka Ing. Simona Břečková, která k příslušným obdobím vytvořila i svatební kytice. Přímo na místě vytvářela svatební účesy Luiza Mkrtchjan, nevěsty líčila Anna Gruntová. Živé svatební kytice vytvořila Dana Pešková s Irenou Hellerovou, květinovou výzdobu sálu Jarka Horová. Úžasné svatební fotografie - obrazy zapůjčili manželé Maškovi. Svatební výstava vyvrcholila módní přehlídkou. Zcela zaplněný sál kulturního domu přivítal nevěsty v současných svatebních šatech, které doprovodil ženich, nádherná svědkyně, maminky a roztomilé družičky. Po přehlídce proběhla velmi úspěšná dražba předvedených živých kytic, všechny získaly nové štědré majitele. Na závěr přítomní ochutnali umělecké dorty a svatební zákusky, které napekly zcela nezištně místní dámy Eva Bělochová, Venuše Gruntová, Marie Pattová, Anna Skalská a Alena Valinová, která výtvarně připravila svatební tabuli.

Bouřlivý potlesk diváků ocenil úsilí všech pořadatelů výstavy i celé poutě.

Irena Hellerová, Koštice

Vydáno pod