Zákaz vstupu do lesů se ruší dřív, návštěvníci uvidí studánky v novém kabátě

Křtiny - Jednadvacet studánek a památníků v Masarykově lese, který se rozprostírá od hranic Brna až po Blansko, se dočká obnovy. Školnímu lesnímu podniku Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu, se podařilo získat peníze na jejich renovaci. Už teď kameník Václav Heinrich upravuje zašlé pamětní desky a odstraňuje z kamenných mušlí desítky let usazované minerály.

„Každou studánku musíme celou očistit a zvýraznit na ní původní kresby, aby byly vidět. Pokud je potřeba, zpevníme římsy a celou stavbu natřeme ochranným lazurovacím nátěrem,“ popsal postup obnovy kameník Václav Heinrich.

Lesy na Blanensku jsou studánkami a pomníky posety. Jen Školní lesní podnik Křtiny se stará o 75 těchto odpočinkových míst. „Lidé jsou zvyklí, že se u studánek na svých procházkách zastaví a osvěží se,“ vysvětlil vedoucí oddělení přípravy projektů Školního lesního podniku Jiří Šilhánek. Proto je chtějí mít lesníci pěkné a upravené.

Video Čištění studánek v Masarykově lese
video

Čištění studánek v Masarykově lese

O peníze na tento projekt zažádal lesní podnik v programu rozvoje venkova. „Celkové výdaje jsou vypočítány na čtyři sta tisíc a tři sta šedesát tisíc korun jsme získali z evropských fondů,“ popsal Jiří Šilhánek.

Památníky do lesů umísťovali od třicátých let profesoři a studenti tehdejší Vysoké školy zemědělské. V této tradici později pokračoval profesor Josef Opletal. Pamětní desky připomínají významné přírodovědce a umělce, kteří se pro svou tvorbu inspirovali lesní krajinou.

„Desku tady má například Rudolf Těsnohlídek, Leoš Janáček nebo Jaromír Tomeček,“ uvedl Jiří Šilhánek. Některé studánky jsou zasvěceny také zvěři - studánka Srnčí, Tetřeví nebo Zaječí.

Do lesů se mohou lidé podívat už teď

Zároveň také lesníci postupně ruší zákazy vstupů do lesů na území 30 měst a obcí, které byly vyhlášeny po vichřici Antonín na začátku června. „Ty lokality se čistí, takže už nebezpečí pádu stromů nehrozí. Proto jsme navrhli pověřeným obcím, aby zákazy zrušily,“ vysvětlil Jiří Šilhánek.

Na Jedovnicku tak budou moci zájemci do lesů už v nejbližších dnech. Nepříznivá situace je stále na Rudicku, kde dřevaři na odtěžení dřeva pracují a zákaz vstupu do lesů zde bude trvat déle.