Poběžovickou ZŠ ovládlo košíkářství

Poběžovická ZŠ navázala na lidovou tradici košíkářství a uspořádala dva kursy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dvě lektorky učily žáky i pedagogy plést košíky z pediku. Pedik je po vrbovém proutí velmi vyhledávaným přírodním materiálem. Při pletení se využívá jeho pružnosti a rovnoměrnosti tloušťky. Základy pletení košíků nakonec zvládli všichni. Zhotovené výrobky si děti odnesly domů.

Video Reportáž Andrey Sokolové
video

Reportáž Andrey Sokolové