Nalezená středověká ves Mokroňovice zůstane na dně mokřadu

Hovorany - Archeologové objevili nedaleko Hovoran na Hodonínsku pozůstatky zaniklé středověké obce Mokroňovice. Zmínky o ní se zachovaly jen v ústním podání, v historických záznamech zcela chybí. Základy 19 objektů a zachovalou dřevěnou studnu našli vědci na poli, na jehož místě vznikne v budoucnu mokřad. Podobných zaniklých středověkých obcí jsou podle archeologů na Moravě stovky.

Na Místě dnešní nepříliš vábně vypadající mokřiny existovala ve třináctém století obec Mokroňovice. Žádné písemné zmínky o ní nejsou. Teď ale archeologové v lokalitě objevili pozůstatky vesnice a hlavně unikátní dřevěnou studnu. „Odkryli jsme patrně vrstvu půdy v místech, kde byl někdy v polovině 13. století okraj Mokroňovic. Celá obec mohla mít asi 30 domů. Proč zanikla, to se nepodařilo zjistit,“ uvedl vedoucí archeologického výzkumu Marek Lečbych. 

Obyvatelé Hovoran po staletí nalézali v tomto místě úlomky keramiky. Narazili na ně nyní i archeologové. Největším nálezem je ale stará studna. Je v ní stále ještě voda, která zakonzervovala opěrné dubové kůly, jimiž jsou zpevněny její obvodové hliněné zdi. „Nikdy jsem takovouto studnu nenalezl. A pro archeologii je to taky významné, protože takovéto nálezy dobře zachovalých dřevěných konstrukcí se často nenachází,“ dodal Lečbych. 

Video Hovoří vedoucí archeologického výzkumu Marek Lečbych
video

Hovoří vedoucí archeologického výzkumu Marek Lečbych

Kůly ve velmi dobrém stavu přečkaly celých osm století. Archeologové teď celou studnu vyzvednou a pak ji budou detailně zkoumat. Dřevo ze studny pošlou vědci na rozbor. Zjistí tak, kdy byly poraženy stromy, z kterých je zhotovena. „Pokusíme se ji vyjmout, ještě lépe zakonzervovat a umístit v muzeu,“ uvedl archeolog. Operace bude ale poměrně náročná: pokud by kůly rychle vyschly, byly by okamžitě zničeny. 

Archeologové budou v lokalitě zkoumat ještě týden. Pak zbytek objevů zase zakopou, aby nad nimi mohl vzniknout mokřad. Mokroňovice tak i stovky let po svém zániku dostojí svému jménu. 

Středověký rukopisZaniklých středověkých obcí na Moravě jsou stovky. Nejslavnější je Hamlíkov u Vyškova. Legenda vypráví, že vesnici založily děti, které pověstný Krysař odvedl 26. června 1284 z německého města Hameln. Datum je zaznamenáno v tamním kostele. Věda nabízí snazší vysvětlení; mladé obyvatele odvedl na Moravu takzvaný lokátor, který pro ni hledal nové osadníky. Ve 13. století přesídlilo na Moravu z Německa a severu Francie asi 25 tisíc lidí. Tehdejší olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku zaměstnával několik lokátorů.