Zítra končí termín pro žádosti o vydání voličského průkazu

Praha – Pátek 18. října je poslední den, kdy mohou lidé žádat o vydání voličského průkazu, do tohoto data však musí být žádost doručena. Žádat mohou lidé buď písemně, pak musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky: k tomu potřebují elektronický podpis nebo datovou schránku. Lhůta pro osobní předání voličského průkazu pak končí ve středu 23. října.

Průkaz potřebuje každý, kdo chce jít příští týden k předčasným volbám, ale nebude v místě svého trvalého bydliště. Průkaz vydává obecní úřad – lidé pak mohou volit v jakékoliv volební místnosti. Všechny informace najdete na stránkách http://www.volicskyprukaz.cz/

Využít voličského průkazu budou moci například chalupáři nebo ti, kdo o prodlouženém víkendu na konci října vyrazí na dovolenou. Dětem totiž s prvním dnem voleb začnou podzimní prázdniny. Volič průkaz odevzdává volební komisi, což brání možnosti dvojího hlasování. Češi starší 18 let jsou jinak vedeni ve voličských seznamech podle místa bydliště. Zkontrolovat své zapsání do voličského seznamu by si proto měli ti, kteří se během jara přestěhovali do jiné obce. 

Průkaz by si mohli vyžádat rovněž ti, kdo na konec října plánují krátkodobou hospitalizaci. Nebudou ho potřebovat naopak pacienti, kteří v nemocnici budou pobývat nejpozději od 18. října. Zapsáni budou do zvláštního seznamu voličů.

Nejpozději den před volbami by měli lidé najít ve svých schránkách volební lístky. Voliči, kteří volí mimo své trvalé bydliště, dostanou hlasovací lístky kraje, ve kterém budou volit, přímo ve volební místnosti. O vydání nové kompletní sady ale může volební komisi požádat kdokoli, kdo nemá své lístky k dispozici.