Kraj ruší třídy dvou zlínských gymnázií

Zlín – Zastupitelé Zlínského kraje se rozhodli omezit počet tříd ve dvou zlínských gymnáziích. Obě školy letos otevřely pro první ročníky celkem čtyři třídy, v příštím roce to budou jen tři. Jiné školy v kraji ale žádná omezení nečekají, což u studentů budí nevoli.

Gymnázium na Lesní čtvrti a gymnázium TGM se těší velkému zájmu studentů, podle studijních výsledků patří mezi nejlepší u nás. Příští rok ale přijmou studentů méně – krajský radní pro školství Petr Navrátil argumentuje tím, že když klesá počet dětí vycházejících ze základních škol, musí přizpůsobit místa na středních školách. Kromě dvou zlínských gymnázií ale žádné jiné střední škole v kraji počet tříd neklesne. Podle Navrátila je to kvůli tomu, že velká gymnázia změnu téměř nepocítí, kdežto pro malá gymnázia by byla likvidační.

O rušení tříd zástupci kraje rozhodli v tichosti a informovali o něm pouze ředitele škol.  Veřejnost se o problému dozvěděla až od žáků a jejich rodičů z řad zájemců i samotných studentů. Počet tříd v ročníku přitom ovlivňuje třeba to, kolik volitelných předmětů budou mít studenti na výběr. Žákům se rozhodnutí nelíbí, obrátili se dokonce na opozičního krajského zastupitele a poslance Petra Gazdíka (TOP 09) a chystají protesty. Dnes se kvůli rušení tříd sešel i studentský parlament, který měl za cíl konfrontovat zlínského radního pro školství.

O rušení tříd bude jednat i zlínské zastupitelstvo

Dvacet členů parlamentu předložilo i petici, kterou za dva dny podepsalo více než pět stovek lidí, nejen studentů. Hlavní obavy ze zrušení tříd jsou pro ně spojené se snížením dotací nebo zánikem některých volitelných předmětů. Zástupce zlínské rady ale vyjmenoval jednotlivé důvody, proč není možné všechny třídy zachovat. „Z důvodu zachování kvality maturitního studia, z důvodu zachování poměru studia maturitního a nematuritního…,“ vyjmenovával argumenty zlínský radní pro oblast školství Petr Navrátil (ČSSD).

Kolik gymnázií je ve Zlínském kraji?

Zlínský kraj má šestnáct gymnázií, z nichž dvě jsou církevní a jedno soukromé. Celkem na nich studuje asi 7 200 studentů.


Proti rušení tříd je ale i část vládnoucí zlínské koalice, tématu se proto bude věnovat zlínské zastupitelstvo na svém zasedání 18. prosince. Radní si budou muset svůj záměr obhájit i před zastupiteli, k rušení tříd se vysloví i zaměstnanci obou škol.

Kraj chce více žáků mimo gymnázia

Omezení počtu tříd v prvních ročnících má podle krajských zastupitelů pomoct jiným typům škol – rádi by viděli více studentů třeba na průmyslovkách nebo učebních oborech. Z omezení tříd na zlínských gymnáziích by mohlo těžit i gymnázium v Otrokovicích. Právě tam by mohl plynout odliv studentů ze Zlína, pro které na tamních gymnáziích nezbyde místo. Otrokovické gymnázium ale navýšení počtu tříd neplánuje.

V celém Zlínském kraji funguje celkem třináct gymnázií, která zřizuje kraj, tři gymnázia jsou soukromá. Víc než dvě třídy v prvním ročníku mají v regionu pouze tři gymnázia – dvě zmíněná zlínská a jedno v Uherském Hradišti. Pět menších gymnázií oproti tomu otevřelo jen jednu třídu v ročníku. Loni Zlínský kraj zrušil i třídy gymnázia ve Vsetíně. I tam studenti proti rozhodnutí protestovali.

Také Jihomoravský kraj rušil gymnázia, pokračovat nehodlá

„Na většinu čtyřletých gymnázií je v současné době přijata naprostá většina zájemců a na některých školách zůstávají i volná místa,“ uvedla mluvčí kraje Denisa Kapitančiková. Na jihu Moravy je aktuálně asi 19 900 míst pro gymnaziální studenty, obsazeno je v tomto školním roce jen 15 182. Většina volných kapacit spadá ale pod soukromá gymnázia. Těch je v kraji rovná desítka.

Jihomoravský kraj uvažoval před dvěma lety, že by zrušil hned jedenáct gymnaziálních tříd v rámci osmiletých studijních programů. Zmizelo by tak 330 míst. Nakonec se plán neuskutečnil a kraj zrušil jen čtyři osmileté třídy.

Video Telefonát Josefa Kvasničky k rušení tříd
video

Telefonát Josefa Kvasničky k rušení tříd

Která gymnázia přišla o třídu?

Gymnázium Blansko – snížení o 1 třídu 8letého gymnázia, avšak nahrazeno gymnáziem 4letým.

Gymnázium Zastávka – snížení o 1 třídu 8letého gymnázia, avšak nahrazeno gymnáziem 6letým.

Gymnázium Moravský Krumlov - snížení o 1 třídu 8letého gymnázia, avšak nahrazeno gymnáziem 6letým.

Gymnázium Vyškov - snížení o 1 třídu 8letého gymnázia.


V příštím roce se ale jihomoravští studenti gymnázii nemusejí obávat úbytku tříd. Kraj už žádné další škrty neplánuje. Zatímco dříve si absolventi základních škol mohli podat jen jednu přihlášku ke studiu, současní studenti už si posílají rovnou dvě. Jeden žák tak může figurovat ve statistikách hned dvou gymnázií.

„I pro společnost by určitě bylo lepší, aby se větší množství dětí hlásilo třeba na střední odborná učiliště, abychom měli nějaké zedníky, kominíky, až bude potřeba, ale je to vždy záležitost rodičů,“ okomentoval situaci ředitel Základní školy Sirotkova Dan Jedlička. Devadesát procent absolventů gymnázií pokračuje ve studiu na vysoké škole.

„Ty populační ročníky jsou prostě slabší, takže už netrpělivě čekáme na populační boom, který pomalu začíná dospívat,“ dodal s nadějí ředitel Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše Jiří Hermann.

Kolik je v Jihomoravském kraji gymnázií?

Na jihu Moravy je celkem 41 gymnázií, z toho 27 je zřízeno krajem. Desítka gymnázií je soukromá, dvě církevní a dvě gymnázia jsou obecní.


Video Téma gymnázií v UvR
video

Téma gymnázií v UvR