Brífink k výsledkům kolektivního testování Ústavu zdravotnických informací a statistiky z 29. dubna

Tisková konference Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na půdě Dětské nemocnice FN Brno k výsledkům kolektivního testování. 

Video Brífink k výsledkům testování ÚZIS v Brně
video

Brífink k výsledkům testování ÚZIS v Brně 29. dubna

Zdroj: ČT24