Indické podzemní vody jsou masivně kontaminované uranem

Vědci z Dukovy univerzity studovali rozšíření uranu v indických podzemních vodách. Zjistili, že v 16 indických státech z 29 je značné množství vody touto toxickou látkou kontaminované.

Indická studna
Zdroj: Avner Vengosh, Duke University

Hlavní příčina znečištění je přirozená, ale lidská činnost problém zhoršuje, konstatují vědci. „Téměř dvě třetiny všech studní, které jsme testovali ve státě Rajasán, obsahovaly více uranu, než povolují standardy Světové zdravotnické organizace (WHO) i americké Agentury na ochranu životního prostředí,“ uvedl Avner Vengosh, který na průzkumu pracoval.

„Tím, že jsme analyzovali i starší studie o kvalitě vody, identifikovali jsme vodní zdroje obsahující podobně vysoké úrovně uranu v dalších 26 oblastech na severozápadu Indie a v devíti oblastech na jihovýchodě Indie,“ doplnil vědec. Jedná se o první práci, která ukazuje, jak rozšířené je zasažení pitné vody uranem v Indii. Ten má přitom prokazatelně negativní dopad na lidské zdraví.

„Výsledky této práce nám říkají, že je potřebné, abychom revidovali současné programy na sledování kvality vody v Indii a také přehodnotili rizika, která lidem z takové vody hrozí. Prioritou by měly být prevence a technologie k léčbě,“ popsali vědci.

WHO stanovila bezpečnou hranici na 30 mikrogramů uranu na litr, stejná hodnota platí i v USA. Profesor Vengosh a jeho tým vše popsali v článku, který vyšel v odborném časopise Environmental Science & Technology Letters.

Uran je téměř všude

Než dospěli k výše popsaným závěrům, odebrali vzorky z 324 studní ve dvou indických státech, všechny pak analyzovali. Nejvíce pozornosti upřeli na to, zda ve vodě nejsou stopy izotopů uranu. Současně pracovali s daty z 68 starších prací, které věnovaly pozornost kvalitě vody v 16 indických státech.

„Naše analýza ukazuje, že výskyt uranu v těchto podzemních vodách záleží na několika faktorech,“ uvádí vědci. Jedním z nich je objem uranu v podzemních vrstvách nasáklých vodou, jiným ale třeba také interakce mezi uranem, který se v půdě přirozeně vyskytuje, a jinými chemikáliemi, jež se tam dostávají zásluhou člověka.

V mnoha částech Indie tyto faktory působí společně a způsobují tak vysoké koncentrace uranu v podzemních vodách. Indie se s kvalitou i nedostatkem vody potýká dlouhodobě, tento nový problém může situaci v zemi ještě více zkomplikovat, varují vědci.