Psi mají po těžkém dni problémy se spaním. Stejně jako lidé

Podobnost mezi lidmi a psy je mimořádná, naznačuje maďarský výzkum psího spánku.  Tato zvířata mají při usínání a spaní podobné problémy jako lidé.

U lidí je to poměrně běžné: pokud má člověk během dne emocionální problémy, nebo byl den emocionálně vyčerpávající (třeba i pozitivně), jsou velice často důsledkem spánkové poruchy. Nyní skupina vědců popsala v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B to, jak podobně tento fenomén funguje také u psů.

Zatímco u lidí je tento jev vcelku dobře prostudován, téměř žádné práce na toto téma neexistují u zvířat. Vědci z Maďarska se tedy pokusili najít odpověď tím, že nahrávali a pak studovali mozkové vlny u spících psů.

Využili k tomu šestnáct psů nejrůznějších plemen, všichni patřili soukromým chovatelům a vyrůstali v lidské společnosti. Každé zvíře potom během dne vystavili buď pozitivnímu, nebo negativnímu zážitku.

Pokud šlo o pozitivní zkušenost, vybrali vědci něco, co měl konkrétní pes nejraději – mazlení, oblíbené jídlo, oblíbená zábava, případně kombinaci těchto činností. Za negativní zkušenost naopak zvolili něco nepříjemného – vědci například psa přivázali na delší dobu ke klice ode dveří, jeho majitel ho zcela ignoroval, anebo ho naopak výzkumník provokoval tím, že se mu upřeně díval do očí.

Čtení psího mozku

Poté výzkumníci psy vybavili senzory mozkových vln a umístili je do speciálních kotců, kde mohla být zvířata sledována a monitorována během spánku. Rozdíly byly velmi snadno pozorovatelné u všech. Psům, kteří byli vystavení nepříjemné zkušenosti, trvalo usínání přibližně dvakrát déle než psům, kteří zažívali během dne něco příjemného nebo neutrálního. Podobné závěry naznačovaly již starší studie na stejné téma.

Další fáze experimentu je však zcela nová. Vědci nechali psy spát po tři hodiny, celou tu dobu jim byly snímány mozkové vlny. Výsledky ukázaly, že relaxovaní psi měli průměrně o dvacet minut hlubokého spánku více než psi, kteří během dne zažívali stresující události. Nestalo se, že by neusnuli vůbec, jen kvalita spánku byla výrazně horší.

Ničíme spánek našich psů?

Podle vědců, kteří se na výzkumu podíleli, nemůže jedna noc špatného spánku nějak výrazně ovlivnit zdravotní stav psa. Dlouhodobý stres a špatné zkušenosti by však už mohly mít dopady zásadnější.

Vědci přiznávají, že vzorek psů pro tuto práci byl poměrně malý, rádi by v něm pokračovali na větším množství zvířat, ideálně i takových, která pocházejí z horších podmínek. To by mohlo ukázat, jak moc jsou schopna se přizpůsobovat dlouhodobému stresu.