Japonci přestávají provozovat sex. Již skoro polovina populace žije bez něj

Nejnovější studie Japonské asociace pro plánování rodiny ukazuje, jak moc Japonci ztrácejí zájem o sexualitu. Naopak extrémně přibývá manželství, která se zcela obejdou bez sexuálních kontaktů.

Sociologové v rámci této studie zkoumali 3000 osob ve věku 16–49 let. Z odpovědí vyplynulo, že 47,2 procenta sezdaných mužů a žen žije v manželství zcela bez sexu, což je oproti předchozí anketě z roku 2014 nárůst o 2,6 procenta. Nárůst je vidět zejména při srovnání s rokem 2004, kdy tato studie vznikla poprvé: tehdy takových Japonců bylo „jen“ 31,9 procenta. Jako „manželství bez sexu“ se označuje vztah lidí, kteří neměli sexuální kontakt za celý uplynulý měsíc a současně ani neočekávají, že by se to v dalších měsících mělo změnit.

Příliš unavení na sex

„Tendence života ve svazku bez sexuálního styku se stále zvětšuje,“ uvedl ředitel výše zmíněné asociace Kunio Kitamura pro japonská média. Nejvíce takových párů bylo mezi čtyřicátníky, zejména u skupiny nad 45 let, kdy jsou na člověka kladeny největší požadavky jak v profesionálním, tak rodičovském životě. Podle japonských sociologů může být absence sexu projevem toho, že lidé už nemají čas na intimitu.

Video Studio ČT24
video

Průzkum o sexuálním násilí v Česku

Zdroj: ČT24

Pro 22 procent japonských žen všech věkových kategorií představuje sex „problematickou záležitost“, pro 35 procent ženatých mužů je zase příliš namáhavý – jsou na něj po práci příliš unavení. Stále také stoupá počet Japonců, kteří uvádějí, že manželka je pro ně jen člen rodiny, nikoliv sexuální partner – pro ně sexuální život končí narozením dítěte.

Je to v dějinách Japonska poprvé, co na sex nemá sílu více než třetina mužů. Řada neziskových organizací už se snaží na japonské korporace i vládu tlačit, aby umožnili svým zaměstnancům více času na rodinný život, ale zatím marně. Jedním z požadavků je nastavit maximální povolený počet přesčasů na 60 hodin měsíčně.

Trend je prokazatelný

Nové údaje potvrzují průzkum z roku 2016, který popsal, že v Japonsku stále přibývá lidí, kteří nikdy nezažili sexuální kontakt s jinou osobou. V dotazníku, který vyplnilo přes 5000 osob ve věku 18–34 let, výrazně stoupl počet těch, kdo nikdy nezažili koitus: mezi muži jich bylo 42 procent, mezi ženami dokonce 44 procent.

Video Horizont ČT24
video

Motivací proti japonskému workoholismu

Experti nicméně dodávají, že podobné tendence se objevují i v řadě jiných vyspělých zemí napříč kontinenty – v USA, Velké Británii nebo Jižní Koreji. Jenže zatímco ostatní státy doplňují svou populaci pomocí imigrace, Země vycházejícího slunce se touto cestou nevydala. Porodnost je v Japonsku momentálně 1,4 dítěte na ženu. Pokud se nezvedne (a nic tomu nenasvědčuje), do roku 2060 poklesne populace Japonska ze současných 127 milionů obyvatel na přibližně 86 milionů.