Ptačí hnízda vznikla poprvé v Austrálii, tvrdí studie

Nejčastější typ ptačích hnízd se zrodil v Austrálii, potvrdili vědci z Macquarie University v Sydney. Právě hnízda měla být podle nově vydané práce tím, co zajistilo ptákům takový evoluční úspěch.

Hnízdo drozda zpěvného
Zdroj: Wikimedia Commons

Biologové studovali hnízda pěvců, tedy největšího řádu třídy ptáků. Asi polovina všech ptáků na Zemi jsou právě pěvci - jde tedy o evolučně velmi úspěšný druh zvířete. Čím to, že dokázali tak výrazně uspět? Podle práce zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B je to díky hnízdům.

Většina pěvců využívá otevřená hnízda – a právě tento typ měl podle australských vědců vzniknout na tomto kontinentu. Hlavní autor studie, profesor Simon Griffith, uvedl v tiskové zprávě, že úspěch těchto hnízd je nevyvratitelný. Vznikla zřejmě nezávisle na sobě několikrát v různých obdobích a místech Austrálie; typů hnízd se sice objevilo více, ale právě ta otevřená se rozšířila zdaleka nejvíc. Jen minimum ptáků si vytváří jiný typ hnízd, anebo si hnízda nestaví vůbec.

„Právě Austrálie je místem, kde žili předchůdci dnešních ptáků,“ uvádí profesor Griffith. První doklady o hnízdech pocházejí z doby, kdy se ptáci poprvé začali diferencovat, jak způsobem života, tak tvarem těl i barvou peří.

Příčinu vzniku hnízd je podle něj třeba hledat ve vnějších vlivech – pravděpodobně to byl vznik nových druhů predátorů anebo parazitů. Ptáci na to museli nějak reagovat – a právě hnízda se ukázala jako energeticky velmi nenáročná cesta, jak problém překonat.

Vajíčka i ptáčata ukrytá v hnízdě jsou méně zranitelná vnějšími vlivy a umožňují jim překonat nejzranitelnější období života v relativním bezpečí.

K čemu je hnízdo?

Hnízdo plní celou řadu úloh současně: ukrývá mláďata před predátory, zajišťuje jim teplo a také je udržuje mimo vliv řady povětrnostních vlivů – brání je tedy před větrem, chladem a často i deštěm.

Nová studie také vyvrátila doposud rozšířenou teorii, že se složitější hnízda „se stříškou“ vyvinula z těch jednoduchých, základních, bez střechy. Vědci nyní popsali, že to tak nemuselo být.

„Náš výzkum zdůrazňuje zásadní význam Austrálie jako zdroje ptačí rozmanitosti po celém světě. Právě zde vzniklo mnoho klíčových znaků, které dělají z ptáků ptáky – a které se u nich uchovávají dodnes,“ dodal profesor Griffith.