Biologové věří, že odhalili evoluční smysl menopauzy. Zkoumali ji u kosatek

Soutěživost mezi matkami a dcerami vysvětluje, proč kosatky patří mezi pouhé tři druhy tvorů, které znají menopauzu. Oznámili to vědci z Velké Británie.

Starší samice, které už nejsou schopné mít vlastní mláďata, hrají klíčovou roli ve starost o mladé kusy ostatních samic. Pomáhají jim najít potravu, získat ji a také se starají o přežití ostatních zvířat. Vědecký článek o tomto objevu vydal odborný časopis Current Biology.

Když mají starší samice mláďata ve stejnou dobu jako jejich dcery, hrozí jejich potomkům 1,7krát větší pravděpodobnost, že zemřou, uvádí vědci ve studii. Evolučně se tedy starším samicím výrazně vyplatí, aby se přestaly rozmnožovat a ušetřenou energii investovaly do toho, aby se postaraly o mláďata ostatních samic v hejnu.

Profesor Darren Croft, expert na chování zvířat z univerzity v Exeteru, popisuje, jaký to má význam: „Tohle vysvětluje, proč starší samice zastaví své rozmnožování – přestanou být reprodukčními konkurentkami svých dcer.“

Samice kosatek se začínají rozmnožovat ve věku 15 let a pokračují v tom až do 30–40 let, přitom se dožívají věku až 90 let. Více než polovinu života tedy mohou prožít v menopauze, což je velmi podobné tomu, co zažívají lidské ženy ve 21. století. Od této doby zaujímají kosatky roli babiček, což se projevuje tak, že chrání nejzranitelnější členy stáda. Současně je učí, jak přežívat, lovit a ukrývat se před silnějšími tvory.

Vědci vycházeli z analýzy 43 let demografických údajů o kosatkách pozorovaných v Tichém oceánu v oblasti podél amerických a kanadských břehů. Menopauza se projevuje jen u kosatek, lidí a kulohlavců černých.

Jiná hypotéza: za menopauzu mohou muži

Vloni přišel s jiným možným vysvětlením profesor Rama Singh z University of Canada. Podle jeho práce jsou hlavní příčinou menopauzy muži a jejich obliba mladších partnerek. Statisticky dávají muži výraznou přednost mladším ženám, starší ženy tedy neměly v tomto konkurenčním prostředí šanci se uplatnit.

Pro ty starší tedy nebylo energeticky a evolučně výhodné snažit se vůbec mladším konkurovat – využili toho v roli babiček, aby zvýšily šanci přežít pro jejich vnučky. Je to vlastně docela podobné tomu, co pozorovali britští vědci u kosatek.