Kouření marihuany může poškodit srdce. Nejvíc ohrožení jsou mladí muži, tvrdí studie

Konzumace marihuany výrazně zvyšuje riziko postižení srdečního svalu, naznačuje nová velká studie ze Spojených států. Nejvíce ohrožení jsou jinak zcela zdraví mladí muži.

Marihuana
Zdroj: ČTK/AP Autor: Ted S. Warren

Podle průzkumů asi dvě třetiny konzumentů marihuany nevěří, že by měla tato droga dlouhodobé zdravotní následky. Nová studie prokazuje, že se mýlí – vědci na velkém vzorku prokázali, že konzumace marihuany se rychle projevuje na stavu srdce.

Mladí Češi patří k nejčastějším uživatelům marihuany v Evropě. Mezi skupinou ve věku 15 až 35 let je spotřeba na dvojnásobku průměru Evropské unie – více než u nás ji kouří už jen ve Francii. Zkušenosti s marihuanou přiznává 36 procent českých a moravských studentů. A jen málo z nich věří, že by to mohlo mít nějaký dlouhodobý negativní vliv na jejich zdraví.

Že má konzumace marihuany negativní vliv na lidské srdce, naznačovalo již v minulosti několik menších prací. Jedna z nich upozorňovala, že těsně po konzumaci marihuany stoupá riziko infarktu. Roku 2016 zase vyšla v odborném časopise Journal of the American Heart Association práce, která varovala před pasivním kouřením marihuany. Uskutečnila se sice jen na pokusných krysách, ale u nich jasně prokázala, že stačí minutové vystavení kouři z marihuany a ovlivňuje to chod vnitřní části srdce až 90 minut.

Toto narušení trvalo déle než u podobně silné dávky nikotinového kouře. Podle této zprávy není důležité, jsou-li v marihuaně přítomny kanabinoidy – srdce namáhá už jen pouhé spalování dalších látek – tedy kouř, jehož vlastnosti jsou velmi podobné těm, jaké má tabákový dým.

Nová práce, nové nápadné shody

Zásadní je ale až studie, která byla zveřejněna 13. listopadu během zasedání Americké asociace kardiologů. Autoři se věnovali tématu tzv. stresové kardiomyopatie. Jde o akutní srdeční onemocnění popsané teprve roku 1990 spočívající v náhlé bolesti na hrudi, dušnosti a především v rozvoji poruch hrotových částí levé komory.

Nejde o extrémně vážné poškození, ale pacientům způsobuje nepříjemné komplikace a snižuje kvalitu života. Vědci z St. Luke's University v Bethlehemu procházeli databáze v nemocnicích po celých Spojených státech a hledali pacienty, kteří v období let 2003 až 2011 tímto problémem trpěli. Našli 33 000 takových případů, z nich bylo 210 uživatelů marihuany.
Při porovnávání se ukázalo, že u konzumentů marihuany je šance na vznik této choroby přesně dvakrát vyšší než u těch, kdo marihuanu nekouří. Největší riziko hrozilo mladým mužům – přestože u nich hrozí obecně nejnižší riziko, pokud konzumovali marihuanu, mělo to na ně výrazně negativní dopad.

Video Události
video

Česká mládež drží první příčku v konzumaci hašiše a marihuany

Navíc se ukázalo, že počet případů této choroby celou dobu narůstal – velmi podobně jako počet uživatelů této rekreační drogy: ze 17 případů v roce 2007 až na 76 případů roku 2011. „Myslím si, že s tím, jak je marihuana legalizována, bude případů ještě přibývat,“ uvedl Amitoj Singh, který práci vedl.

Výsledky této práce nejsou jasným důkazem, že je kouření marihuany přímo zodpovědné za srdeční problémy – jde zatím o pouhou korelaci. Ale je to souvztažnost poměrně silná a navíc odpovídá i předchozím pracím a experimentům. Vědci hodlají toto téma i nadále studovat na větším vzorku osob.