Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-seniori-barva

Hnutí bez jasného ukotvení na pravolevé politické ose vzniklo na podzim 2020 a již svým názvem předjímá programový důraz na seniorská témata. V parlamentu hodlá reformovat systém penzí a provázat jejich valorizaci s růstem minimální mzdy, ukotvit věk odchodu do důchodu na 65 let nebo sloučit zdravotní pojišťovny. V dalších programových oblastech se Senioři 21 profilují jako protiimigrantská a tradicionalistická strana s odporem ke globálnímu kapitalismu a důrazem na národní vlastnictví.

V čele hnutí stojí Jaromír Fojtík, kandidují v Jihomoravském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji, dále ve středních Čechách a v Praze. V dolní komoře Senioři 21 zastoupení dosud nemají.

Senioři 21 podporují záměry Ministerstva zdravotnictví chránící seniory před pandemií. Vakcíny proti Covid-19 musí nadále zůstat dostupné, ale nikoliv povinné.

Základní povinností státu je pečovat o státní finance tak, aby nedocházelo k zadlužování. S péčí odpovědného hospodáře musí dbát o celospolečenskou prosperitu.

Odmítáme migrační kvóty. ČR je suverénní stát Evropy, žijící ve shodě s nejbližšími sousedy, především zeměmi V4 a tomu uzpůsobit naši zahraniční politiku.

Zastavit neúnosné zdražování bytů, více stavět sociální byty, podpořit bydlení pro mladé rodiny. Dotace EU čerpat v maximální míře a rozdělovat transparentně.

Právo musí být pro všechny, nejen pro bohaté a mocné. Podporujeme samosoudy bez možnosti odvolání v případě menších přestupků. Pracovní využití odsouzených.

Maximálně možná soběstačnost ve výrobě kvalitních potravin zlepší kvalitu žití i strategickou bezpečnost naší republiky. Dosažení co největší recyklovatelnosti.

Zdravotnická péče musí být kvalitní a dostupná! Prosazujeme posílení kvality zdravotnické péče, její modernizace. Zdraví nesmí být objektem byznys plánů.

Rezervy právního státu jsou v transparentnosti vlastnických vazeb, kvalitě přijímaných zákonů, nesystematický boji s korupcí. Chybí pravidla upravující lobbing.

Kulturu nesmí ovládat byznys, jinak skončí jako nástroj kratochvíle vrstvy oligarchů. Péče o kulturní dědictví se neobejde bez racionální podpory státu.

Česko jako montovna a fabrika na levnou práci je neudržitelné. Mezinárodní obchod oprostit od politiky. Progresivní zdanění korporací, zavedení digitální daně.

Stále nám chybí adekvátní hodnocení pedagogů. Bez kvalitních pedagogů nebude kvalitní vzdělávací systém. Kde zůstala tradiční „škola hrou“ s využitím tradic?

Pracovat musí být smysluplné. Tak lze zajistit kvalitní život, dostatek volného času na péči o děti a rodinu a později i důstojné stáří.

Zasazujeme se o omezení politické zvůle a korupce. Vláda oligarchie naší republice škodí. Jejím odstraněním od moci vrátíme důvěru ve vládu demokracie.

Prioritou je rychlé dokončení dálniční a železniční sítě a jejich modernizace. Musíme posilovat funkci veřejné dopravy a modernizovat ji, aby byla spolehlivá.

Chybí nám jasné a dlouhodobé investice do obrany. Organizaci armády musíme zlepšit a posílit zálohy v civilu také pro řešení krizových situací.Nejčtenější články