Budou členské státy Unie nakupovat vojenské vybavení společně? EK chce obranný fond

Peníze z evropského rozpočtu by mohly být poprvé využity také na nákup vojenského vybavení členských zemí. Evropská komise totiž přišla s návrhem na zřízení Evropského obranného fondu, který by členským státům Unie kromě jiného pomáhal se společnými nákupy například bezpilotních prostředků, satelitních komunikací či vojenských vrtulníků. 

Plán na vznik fondu, který je určen také na podporu výzkumu, předpokládá po roce 2020 roční obranné a bezpečnostní investice v Evropě okolo 5,5 miliardy eur (přes 148 miliard Kč).

„Fond bude katalyzátorem silného evropského obranného průmyslu,“ řekl novinářům místopředseda Evropské komise pro růst a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

Komise zároveň členským zemím nabídla k diskusi různé možnosti rozvoje evropské spolupráce v bezpečnosti a obraně.

  • Evropské země o svých obranných výdajích uvažují mimo jiné v souvislosti s tlakem, který na ně v rámci NATO vyvíjejí Spojené státy. Ty trvají na konkrétních plánech, jak se alianční země dostanou v příštích letech k obranným výdajům ve výši dvou procent svého hrubého domácího produktu.

Fond EDF by měl podpořit formou spolufinancování spolupráci členských zemí EU při pořizování obranné techniky a technologií.

Komise pro roky 2019 a 2020 počítá se spolufinancováním celkem ve výši 500 milionů eur, po roce 2020 pak miliardou eur ročně. Program by měl doplnit národní financování, které Komise předpokládá několikanásobně vyšší a celkové investice do společných obranných a bezpečnostních nákupů by tak podle ní měly dosáhnout pěti miliard eur každý rok.

Druhým pilířem fondu bude podpora investic do vědy a výzkumu v bezpečnosti a obraně, především v oblastech, které členské země EU pokládají za prioritní, například elektronice, šifrovacím softwaru či robotice. Do konce roku 2019 počítá Komise s příspěvkem 90 milionů eur, na rok 2017 už bylo přiděleno 25 milionů eur.

Ušetříme a budeme akceschopnější, věří Komise

Kooperace zemí EU v oblasti obranných výdajů má podle Komise ekonomickou logiku. Nedostatečná spolupráce v této oblasti podle unijní exekutivy znamená dodatečné náklady mezi 25 až 100 miliardami eur ročně.

Unijní exekutiva také připomněla, že roztříštěnost v této oblasti vede k duplicitám a snižuje schopnost společného nasazení sil různých zemí.

V EU existuje 178 různých zbraňových systémů proti 30 ve Spojených státech. Země unie používají 17 typů tanků, zatímco USA jeden. „V Evropě máme víc výrobců vrtulníků než vlád schopných je koupit,“ upozornila Komise.