Papež František při požehnání Městu a Světu

Křesťané na celém světě si připomínají vzkříšení Krista

Křesťané na celém světě si v neděli připomínají vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista. Neděle zmrtvýchvstání je největší slavností křesťanského církevního roku, mše v kostelích mají proto slavnostnější pojetí. Velikonoční nedělí končí takzvané třídení (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Triduum v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti: vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí v události zmrtvýchvstání.