Hamburk varuje před znečištěním, které může Labi způsobit jediný český most

Hamburk varuje před ekologickou katastrofou na dolním toku Labe. Při rekonstrukci železničního mostu v Ústí nad Labem se totiž do řeky mělo dostat enormní množství jedovaté chemikálie PCB, kterou nyní může říční tok přenést až do labského ústí. České úřady pochybení přiznávají, odmítají ale, že by jediná rekonstrukce mohla mít na životní prostředí výrazný dopad.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Hamburk se bojí chemie z českého Labe

Coby jeden z nejvýznamnějších evropských přístavů představuje Hamburk klíčový dopravní a obchodní uzel. Vedle velkých zaoceánských parníků sem míří i kontejnerové lodě se zbožím z Asie i Ameriky, a aby mohly do přístaviště pohodlně vplouvat, musí jeho správa čistit průběžně se zanášející dno.

Sediment, který se v Hamburku z labského dna vytěží, končí desítky kilometrů od města v Severním moři; správa přístavu za každý kubík platí 2,5 eura do fondu nedalekého národního parku.

Vybagrované usazeniny ovšem musí splňovat přísné ekologické limity, a pokud by byly kontaminované, převoz do Severního moře by musel ustat, dno by se zanášelo a provoz přístavu zkomplikoval – a podle Hamburku právě tento scénář nyní hrozí kvůli starému železničnímu mostu v Ústí nad Labem.

Co způsobil starý nátěr

Jak v minulosti potvrdila i Česká inspekce životního prostředí, při rekonstrukci mostu se do Labe na českém území dostaly polychlorované bifenyly (PCB), nebezpečné chemikálie obsažené ve starém nátěru mostní konstrukce ze šedesátých let. „Část barvy, která je lehčí, byla odnesena větrem nebo napadala do řeky a mohla způsobit kontaminaci,“ uvedl už loni na podzim ředitel Zdravotního ústavu Pavel Bernáth.

Inspektoři na jaře 2015 našli zvýšený výskyt PCB v sedimentových plaveninách odebíraných v Děčíně, zvýšené obsahy byly podle Povodí Labe i ve vodě od Ústí po státní hranici. Přítomnost PCB už loni na jaře hlásila i saská strana.

Firma Proficolor, která starý nátěr z železničního mostu odstraňovala, kvůli chemikáliím dostala stotisícovou pokutu za porušení zákona o vodách a další třísettisícovou za porušení zákona o odpadech.

Svou vinu na znečištění řeky společnost částečně přiznává, chyba podle ní ale byla už v zadávacím projektu od vlastníka mostu, Správy železniční dopravní cesty. V dokumentech totiž prý chybělo varování, že původní starý nátěr jedovaté bifenyly obsahuje.

Od minulého týdne firma nicméně kvůli PCB provádí sanace říčních břehů v okolí mostu. „Je předpoklad, že se větší část uvolněného PCB, a odhadujeme řádově patnáct kilogramů, do vodního toku nedostane,“ doplnil ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss. 

Pochyby na české straně

Německá strana se ve svých predikcích ale řádově liší a hovoří o ohrožení jedním stem kilogramů nebezpečné látky. Podle Hamburku se kontaminované usazeniny mohou na dolní tok Labe dostat s jedinou povodní. Město vedle toho – i na základě informací od českých úřadů – varuje také před ohrožením lidského zdraví.

„Látka se může dostat do ryb, ptáků, rostlin, ale taky do lidského potravinového řetězce, například skrze krávy nebo ovce, které se pasou u říčních břehů,“ uvedl pro Českou televizi mluvčí hamburského odboru životního prostředí Jan Dube.

Čeští účastníci sporu ale odmítají, že by mohla takové znečištění způsobit rekonstrukce jediného mostu, byť kritizovaná. „V žádném případě se necítíme odpovědni za situaci, kterou navozuje německá strana. Je nemyslitelné a nesmyslné, aby uniklé abrazivo s nepatrným množstvím PCB způsobilo ekologickou katastrofu po celém toku Labe a zapříčinilo kontaminaci Hamburku,“ prohlásil ředitel společnosti Proficolor Ján Nandráži.

Železniční most v Ústí nad Labem
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Zpětný tok. Hamburk nabízí peníze

Podle pražských úřadů jsou chemikálie uložené na dně toku dlouhodobě a samovolně se uvolňují. „Jedná se o starou ekologickou zátěž, ty látky PCB byly v historii velmi intenzivně využívány zejména v sedmdesátých letech jako přísada do laků, do barviv,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Jak ostatně před časem uvedl server iDnes.cz, bifenyly do Labe za socialismu proudily i z chemičky Spolchemie a uvolnit je mohly nedávné prohrábky labského dna.

Starosta Hamburku nicméně žádá rychlou nápravu, protože sanace ještě v Česku je levnější než likvidace možných následků po celém toku Labe. „Jsme nejdůležitější námořní přístav pro Česko. I to by utrpělo, pokud bychom nemohli plavební cesty a přístav zbavovat usazenin,“ dodal pro ČT ředitel plánovaní přístaviště Hamburk Maik Bohne. Severoněmecký přístav proto Praze už dříve nabídl peníze i odborníky. Ministerstvo životního prostředí ještě zvažuje, jak nabídku využije.