Frankofonní sněmy Belgie odsouhlasily dohodu CETA, summit s Kanadou bude v neděli

Všechny tři parlamenty frankofonní části Belgie v průběhu dne potvrdily svůj souhlas se smlouvou mezi Evropskou unií a Kanadou o volném obchodu (CETA). Belgické vládě by to mělo umožnit podpis smlouvy, ostatní sněmy v zemi s CETA totiž dohodu neblokovaly. Změnu ve smlouvě, kterou si belgické regiony vymohly, členské státy Unie odsouhlasily. Oznámil to slovenský premiér Robert Fico.

Zdroj: ČTK/DPA Autor: Klaus Ohlenschläger

„S potěšením mohu potvrdit, že EU je připravena podepsat ekonomickou a obchodní dohodu s Kanadou. Je to milník v obchodní politice EU,“ uvedl Fico. Dodal, že CETA považuje za moderní dohodu, která otevírá cestu k novým příležitostem a která zároveň ochraňuje unijní zájmy.

Jako první odpoledne souhlasil s CETA valonský regionální parlament v Namuru. Valonsko se svým odporem vůči smlouvě dostalo v posledních dnech do centra pozornosti a jeho premiér Paul Magnette byl ústřední postavou následných jednání, které měly dohodu vyjednávanou šest let zachránit.

Vlády všech 28 členských zemí EU včetně belgické dohodu s Kanadou podporují. Belgická vláda ji však nemohla podepsat bez souhlasu všech regionálních parlamentů své země. EU proto kvůli postoji Belgie ve čtvrtek zrušila naplánovaný summit s Kanadou.

V podvečer pak se smlouvou souhlasil frankofonní parlament Bruselu a po deváté večer nakonec i sněm francouzského společenství Belgie. Federální parlament i sněm vlámské části země s CETA už souhlasili, ráno své očekávané kladné stanovisko dodali také zástupci německojazyčných obyvatel.

Valonsko si vyjednalo drobné úpravy 

Valonští představitelé si v dodatečných jednáních vymohli záruky, že urovnávání investičních sporů budou řešit tribunály se soudci vybranými a placenými státem, kteří nemají pocházet z podnikatelských kruhů. Navíc si budou moci ke každému případu vyžádat právní stanovisko Soudního dvora Evropské unie ohledně toho, zda je vše v souladu s evropskými smlouvami.

Podle valonského premiéra Paula Magnetteho se ve smlouvě také upřesnily některé formulace připouštějící rozličný výklad například ohledně veřejných služeb a sociálních či ekologických norem. Rovněž je znemožněno, aby jakákoli dohoda se soukromou společností vedla ke zhoršení standardů v oboru podnikání.

Rozsáhlý text smlouvy CETA jako takové se ale nemění, vše je řešeno úpravami několikastránkové doprovodné právně závazné deklarace.

O půlnoci také vyprší doba, do kdy mohou své případné námitky proti změnám, které si vymohly belgické regiony, oznámit unijní země. Na předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi poté bude, aby s kanadským premiérem Justinem Trudeauem dohodl nový termín společného summitu.