Na severu Paříže proběhla evakuace tábora s 2000 migranty

Francouzské úřady za pomoci početných policejních sil vyklidily na severu Paříže improvizovaný tábor s více než 2000 přistěhovalci z Afriky a Asie. Migranti, mezi kterými je mnoho rodin s dětmi, mají být rozmístěni v šesti desítkách ubytovacích středisek hlavně v okolí metropole, uvedla vláda. Zákrok zdůvodnila špatnými hygienickými podmínkami panujícími v nepovoleném tábořišti. Podle úřadů evakuace proběhla v klidu, neprovázely ji žádné incidenty.

Likvidace nepovoleného tábora na severu Paříže
Zdroj: Reuters

Běženci převážně ze Súdánu, Afghánistánu a Eritreje přicházeli do tábora postupně od poloviny srpna. Žili namačkáni ve stanech či jen na starých matracích a bez řádného sanitárního zázemí. „Je zde hodně rodin s dětmi, více než obvykle. Samozřejmě o ně bude postaráno,“ ujistila ministryně pro bydlení Emmanuelle Cosseová, která na místě sledovala odjezd prvních autobusů s migranty. Celkově jich bylo nuceno odejít 2083.

V severní chudší oblasti Paříže, kde žije mnoho obyvatel afrického a arabského původu, se od června 2015 vytvořila řada podobných přistěhovaleckých táborů, které úřady vždy nakonec evakuovaly. V červenci bylo vystěhováno z jednoho z nich kolem 2500 osob.

S cílem zabránit dalším podobným „nedůstojným“ táborům se pařížská radnice rozhodla otevřít v polovině října zvláštní středisko humanitární pomoci. Úřady tam budou svážet všechny nové migranty a několik dní se o ně starat, poté je budou rozmísťovat do ubytovacích center v různých částech Francie.

Video Zprávy v 16
video

Paříž otevře zvláštní středisko humanitární pomoci pro migranty

Imigranti podle komentářů vítají pomoc francouzských úřadů, ale nelíbí se jim, že bývají často posíláni daleko od přístavního města Calais na severu země. Většina z nich totiž neusiluje o azyl ve Francii, ale chce se dostat do Británie. Britové ovšem posilují opatření proti nekontrolovanému překračování Lamanšského průlivu migranty, jejichž počet tak ve Francii stále roste.