Konečné slovo za velkou zdí. Čína zrušila politiku jednoho dítěte

Nejvyšší vedení Komunistické strany Číny se rozhodlo ukončit politiku jednoho dítěte. Demografická koncepce, omezující růst čínské populace, v zemi platila od začátku osmdesátých let. Od nynějška bude rodinám povoleno mít děti dvě.

Čína končí s politikou jednoho dítěte (ilustrační foto)
Zdroj: ČTK/ZUMA Autor: Zhao Xiaoming

„Jedna rodina – jedno dítě.“ Heslo, které ve zkratce shrnuje pekingskou demografickou politiku uplynulých čtyř dekád, mělo Číně zajistit mírnější populační růst – a s ním i dostatek zdrojů pro početné obyvatelstvo v časech, kdy se čínské hospodářství teprve rozvíjelo.

Aktuální rozhodnutí Pekingu přichází na závěr zasedání stranické věrchušky, které se zabývalo finančními reformami a udržením růstu pro nadcházející pětileté období 2016 až 2020; země i světové trhy v těchto měsících pociťují obavy ze zpomalení ekonomiky.

„Čína upouští od své desítky let uplatňované politiky jednoho dítěte a umožní všem párům mít děti dvě,“ oznámila nyní státní agentura Nová Čína. Její stručná zpráva neobsahuje žádné podrobnosti týkající se nové politiky ani časový rámec jejího uplatnění.

Důvod změny? Mnoho starých mužů

Změna populační koncepce nicméně potvrzuje liberalizační kurz, který Peking v rodinné politice sleduje již několik let.

Už v listopadu 2013 země uvolnila přísné rodinné zákony, protože začalo ubývat lidí v produktivním věku. Z jedenácti milionů rodičovských párů, kterým bylo umožněno mít druhé dítě, ovšem projevilo zájem jen 700 tisíc a reforma předpokládaný přírůstek dětí nepřinesla; místo žádaných dvou milionů dětí navíc se jich v loňském narodilo jen půl milionu.

„Mnoho čínských rodin druhé dítě nechce, obávají se finančních závazků a toho, že by péče o děti pohltila většinu jejich příjmů. Jedno dítě se stalo všeobecně přijímanou sociální normou,“ doplňuje asijská zpravodajka ČT Barbora Šámalová. Před zavedením regulačního kurzu měla čínská rodina v průměru čtyři děti.

„Zdá se, že se čínská společnost přizpůsobila modernímu trendu, který se projevuje globálně napříč všemi kulturami – tedy že s růstem životní úrovně se mění preference lidí, roste nárok na kvalitu života a s tím přirozeně klesá porodnost. Mladí myslí víc na kariéru, začínají se objevovat i singles, kteří děti vůbec nemají.“

Rudolf Fürst, sinolog

Přepsání politiky jednoho dítěte na politiku dětí dvou má primárně zmírnit důsledky stárnutí populace. Počet obyvatel v produktivním věku totiž v minulém roce klesl o 2,44 milionu a téměř patnáct procent Číňanů dnes tvoří lidé starší 60 let; do roku 2030 budou podle odhadů představovat čtvrtinu čínského obyvatelstva.

Video Události: Konec čínské politiky jednoho dítěte
video

Události: Konec čínské politiky jednoho dítěte

Události: Konec čínské politiky jednoho dítěte

Sinolog: Mladí Číňané mají už jiné priority

Politika jednoho dítěte navíc dlouhodobě vedla k nadměrné převaze mužů nad ženami. Rodiny v Číně totiž obvykle preferují syny, a řada budoucích matek vyhledává interrupci, pokud je plod ženského pohlaví. V Číně tak na 100 narozených dívek připadá 118 chlapců. Přirozený poměr ve společnosti je ovšem 105 chlapců na 100 dívek.