Ztrátu práva na ztracený majetek část sudetských Němců žene před soud

Berlín – Část sudetských Němců se vzepřela nedávno odsouhlaseným stanovám, které vypouštějí nárok na vrácení zkonfiskovaného majetku. Ke správnímu soudu v Mnichově došlo několik stížností, které označují změnu za neoprávněnou. Pro změnu stanov hlasovalo o víkendu 71,8 procenta delegátů sjezdu.

Některé oblastní sudetoněmecké organizace ale tvrdí, že landsmanšaft nemá v interních pravidlech stanoveno, kolik hlasů je ke změně cíle sdružení potřeba. Podle nich se v takovém případě musí uplatnit ustanovení německého občanského zákoníku, který vyžaduje tříčtvrtinovou většinu.

Tyto organizace proto žádají správní soud, aby změnu stanov označil za neplatnou. Vedení landsmanšaftu výtku odmítá. V oficiálním prohlášení uvádí, že se pro změnu stanov vyslovila „ústavní většina“ sdružení, která má právo základní dokument SL upravit. 

Odpor proti úpravě stanov je ale i mezi členy landsmanšaftu. „V členské základně je proti této změně 60 procent lidí,“ řekl Augsburger Allgemeine místopředseda bavorské organizace landsmanšaftu Felix Vogt Gruber. Od schválení změny prý neustále dostává stížnosti od členů SL, část z nich je prý odhodlána ze sdružení odejít. 

Sudetoněmecký sjezd v Augsburgu
Zdroj: ČT24

Ze stanov landsmanšaftu o víkendu zmizely formulace, že sdružení „prosazuje právní nárok na domovinu, její znovuzískání a tím i realizaci práva národnostních skupin na sebeurčení“ a že „hájí právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj“. 

Místo toho sdružení nově uvádí, že jeho cílem je „podílet se na spravedlivém národnostním a státním uspořádání, v němž budou pro všechny garantována lidská a základní práva, právo na domovinu a právo na sebeurčení národů a národnostních skupin. K tomu patří i to, že ve všech členských státech EU bude neomezeně ve všech svých částech závazná Listina základních práv EU“, která byla součástí Lisabonské smlouvy o reformě unijních institucí.