Na Slovensku vznikl plášť magnetické „neviditelnosti“, zaujal NASA

Praha – Elektrotechnický ústav Slovenské akademie věd vyvíjí „neviditelný plášť“. Má ochránit organismy před magnetickým polem. Nejdůležitější krok již mají za sebou – vytvořili drobný plášť, ve kterém se magneticky téměř neprojevuje například malý kus železa. Podařilo se magnetické pole zeslabit na desetimiliontinu. Slovenské vědce poté kontaktoval americký Národní ústav pro letectví a kosmonautiku (NASA), který by chtěl obdobné prostředí využít nejprve pro myši, poté případně i pro lidi.

Publikace v časopisu Science může být pro mnoho vědců vrcholem kariéry. Pro výzkumníky z oddělení supravodičů Elektrotechnického ústavu SAV ale tato publikace teprve odstartovala nejzajímavější část práce. Obrátila se na ně NASA, která by chtěla, aby první úspěchy s pláštěm stínícím magnetické pole zopakovali v mnohem větším měřítku.

Zatím se v Bratislavě podařilo sestavit drobný plášť, který chrání před magnetickým polem například železo umístěné uvnitř. Slovenští vědci využili teoretické výpočty ze Španělska. „Kombinujeme supravodivý materiál, který vytlačuje magnetické pole, a magnetický materiál, který ho přitahuje. Musíme to vyvážit takovým způsobem, že uvnitř je magnetické pole odstíněné a celkově se to jeví jako nemagnetický objekt,“ popsal zástupce vedoucího oddělení supravodičů Fedor Gömöry. Dodal, že supravodivý materiál musí být chlazen tekutým dusíkem.

Kam s ním?

Přestože šlo o velký úspěch a příslušný článek se objevil v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů, zprvu bratislavští výzkumníci tápali, k čemu by bylo možné „neviditelný“ plášť využít. „Napadlo nás, že lidé, kteří mají kardiostimulátory, které jsou i z magnetických materiálů, třeba nemohou jít na magnetickou rezonanci, protože by jim to pole mohlo uškodit,“ popsal Fedor Gömöry. Brzy ale takovou úvahu zavrhli, protože v těchto případech existují i jiné metody ochrany, které jsou podstatně jednodušší a levnější. Nakonec se problém vyřešil sám, když se ozvala NASA. „Kolegové z NASA by chtěli zkoumat vliv magnetického pole na živé organismy. Potřebují, abychom vyrobili plášť, do kterého by se vešla myš,“ shrnul zástupce vedoucího oddělení.

Plášť chránící před magnetickým polem má především ukázat, zda jsou pro lidi bezpečné dlouhé výpravy do vesmíru, kde zemské magnetické pole není. „Bylo by dobré vědět, zda jim absence magnetického pole nemůže uškodit. Všichni totiž žijeme v zemském magnetickém poli, život se v něm vyvinul, buňky pravděpodobně fungují tak, že nějakým způsobem magnetické pole ty procesy ovlivňuje,“ upozornil Fedor Gömöry.

Spojení materiálů nechrání jen před magnetismem, ale i před korozí

Slovenský úspěch posloužil také jako inspirace dalším výzkumníkům, kteří chtějí princip použitý k ochraně před magnetickým polem využít i v jiných případech. „Například čínští vědci, kteří se zabývají korozí železných tyčí v betonu, ukázali, že se podobným způsobem dají tyto tyče ochránit před korozí. Že ionty chloru se pohybují podobným způsobem, jako se pohybuje magnetické pole v okolí našeho pláště. Kolegové z univerzity v Singapuru teď navrhli zlepšený tepelný plášť, který by chránil hasiče,“ shrnul Gömöry.

Větší verze původního pláště tlumícího magnetické pole by chtěli mít bratislavští výzkumníci do dvou let. Zatím mají hotovou maketu, takové velikosti, aby se do ní vešla myš.

Video F. Gömöry: Oslovili nás španělští kolegové-teoretici
video

F. Gömöry: Oslovili nás španělští kolegové-teoretici