Novinář Vít Kolář obdrží Řád britského impéria

Praha - Českého novináře Víta Koláře, který sedm let řídil redakci BBC v Praze, vyznamená britská královna Alžběta II. Řádem britského impéria. "Absolutně jsem to nečekal. Nevím ani, kdo mě navrhl," komentoval to ve studiu Dobrého rána Vít Kolář. V nejbližších dnech očekává vyrozumění, ze kterého se dozví přesné datum, kdy mu královna vyznamenání předá.

Alžběta II. se rozhodla vyznamenat Víta Koláře v rámci tradičního ocenění nejzasloužilejších britských novinářů. Český žurnalista působící již 23 let v BBC získá vyznamenání hodnosti OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire), stane se tedy Důstojníkem Řádu britského impéria. Jedná se o jedno z nižších vyznamenání, které není spojeno s povýšením do rytířského řádu. Přesto si tohoto vyznamenání Kolář velmi váží.

V roce 1983 odešel Kolář z Československa a o rok později už pracoval pro BBC. „Ta změna byla tak neuvěřitelně rychlá a zásadní, že to bylo, jako byste se dostali po dlouhém putování pouští ke kvetoucí oáze,“ říká o své práci pro britskou vysílací společnost Kolář. Věnoval se především rozhlasu, který považuje za velice intimní sdělovací prostředek, protože na rozdíl od televize rozhlas prý vytváří silné pouto s posluchačem.

Od roku 1999 vedl Kolář redakci českého vysílání BBC v Praze až do okamžiku jeho ukončení v roce 2006. Krok, kdy BBC zrušila většinu vysílání do střední a východní Evropy, považuje Vít Kolář za pragmatickou reakci na změnu geopolitické situace ve světě. Zájem BBC World Service se totiž kvůli neustálé hrozbě terorismu přesunul z postkomunistických států do arabských zemí. Cílem bylo vytvořit arabsky mluvící televizi, projekt byl však natolik finančně náročný, že si BBC již dál nemohla dovolit vysílat ve středoevropských a východoevropských zemích. V současnosti Kolář, který žije střídavě ve Francii a Česku, dohlíží na anglické vysílání BBC v Česku.

Řád britského impéria založil v roce 1917 britský král Jiří V. Za dobu jeho existence jej získala i řada Čechů. Především letci, kteří bojovali v letecké bitvě o Británii za druhé světové války. Mezi nositele OBE britská královna zařadila i generála Heliodora Píku nebo architektku Evu Jiřičnou či dirigenta Libora Peška.