Rok planety Země 2008 představí Zemi mocnou i zranitelnou

Praha - Letošní rok je Rokem planety Země, s podtitulem Geologické vědy pro společnost. V souvislosti s jeho zahájením bude dnes otevřena výstava Planeta Země mocná a zranitelná, která bude výstavou putovní.

Dnešní vernisáž představuje aktuální témata sice v menší míře než pak výstavy putovní, ale uceleně. Dotýká se problému mizející půdy, znečištění oceánů i celého povrchu Země. Zahrnuje také stoupající spotřebu nerostných surovin nebo rozrůstání velkoměst a degradace krajiny v jejich okolí.

„Chtěli bychom poukázat na to, že neživá příroda má své nádherné stránky. I když chápeme horniny, minerály v pojetí vývoje krajiny, v pojetí geologických procesů, má to svou obrovskou hodnotu. To vše totiž tvoří základ pro život,“ říká o cílech Roku planety Země koordinátorka jeho přípravy Veronika Štědrá.