Tisíce Britů dnes nepracují

Londýn - Tisíce Britů protestují proti tomu, že jejich práce není 29. února finančně ohodnocena. Občané se zapojili do nového hnutí "Národní den v duchnách". Celá akce má prý hluboký politický význam. Popudem k ní je pocit nespravedlnosti kvůli tomu, že zaměstnavatelé dostanou v přestupném roce den práce navíc, ale svým zaměstnancům za to nezaplatí, pokud však nepracují v hodinové nebo úkolové mzdě.

S výzvou přišla charitativní organizace National Trust, která zaujímá v Británii zvláštní postavení. Pečuje o historická sídla, britské památky a také o chráněné krajinné oblasti. Výzva strávit dnešek doma ale podle nich neobsahuje peněžní podtext. Lidé by 29. února měli pečovat o životní prostředí.
 
Téměř pět tisíc zaměstnanců sdružení National Trust a 49 tisíc dobrovolníků se dnes má věnovat buď své domácnosti, aby ji učinilo přívětivější vůči životnímu prostředí, nebo vyjít do škol a přednášet dětem o důležitosti přírody.
 
National Trust je dokonce tak velkorysou organizací, že těm, kteří stráví den před televizní obrazovkou, nehrozí žádný trest.
 
K britskému 29. únoru se také váže zajímavá tradice. Jde o jediný den, kdy mohou o ruku žádat ženy muže.