Wall Street Journal kritizoval Čínu za politiku jednoho dítěte

Praha/New York - Ekonomický list Wall Street Journal dnes ostře napadl čínskou politiku jednoho dítěte. Ta je podle novin nemoderní a nemorální. List píše, že čínské argumenty o růstu ekonomiky založeném právě na tomto přístupu se nezakládají na pravdě. Wall Street Journal naopak tvrdí, že Čína by na regulaci porodnosti mohla doplatit. Do roku 2050 by totiž měl dvakrát vzrůst počet Číňanů, kterým bude nad šedesát let, a zároveň se sníží procento práceschopných lidí. Důchodce prý nebude mít kdo živit.

Pravidlo jednoho dítěte Čína zavedla před několika desetiletími, kdy měla země velké ekonomické problémy. To se pak podle novináře Martina Kříže stalo v zemi trendem. „Většina Číňanů si dnes ani nedovede představit, že by měla více dětí,“ podotýká Kříž.
 
Kritici tvrdí, že země bude trpět stárnutím populace. Martin Kříž ale nepokládá tuto situaci za kritickou. Přichází prý nová generace jedináčků, která by zemi mohla ekonomicky pomoci. „Tito lidé jsou lépe vzděláni. Budou mít více peněz a budou více nakupovat,“ říká novinář.
 
Osamělost dnes jedináčci, kterých je v Číně většina, řeší sdružováním do klubů či školních spolků. Ty jsou v zemi velmi rozšířené. Další problém - nedostatek dívek - by v budoucnu mohl vyřešit „import“ žen ze sousedních zemí nebo stoupající obliba náboženství  a s ní spojené vstupy chlapců do klášterů.