Langer: Ochrana vnějších hranic EU má být doménou členských zemí

Brdo (Slovinsko) - Ministři vnitra EU se dnes neformálně sešli ve slovinském Brdu. Jednali zde o otázkách přístupu Evropské unie k vízové politice nebo ke správě hranic. Při tom kladli důraz na hledání účinnějších metod ochrany vnějších hranic unie. Zároveň se shodli na tom, že by ochrana měla zůstat doménou jednotlivých členských zemí.

Hovořilo se i o využívání Agentury pro správu vnějších hranic (Frontex), která by měla nadále hrát jen podpůrnou roli při ochraně hranic. Aktivnější by naopak měla být při mimořádných situacích. Langer také uvedl, že se politici shodují na tom, že by Frontex neměl být jakousi policií EU. 

Ministři také jednali o vízové politice vůči třetím zemím, tedy hlavně ve vztahu ke Spojeným státům. Shodli se, že ty země, které nepřijmou systém biometrických pasů požadovaných Američany, nebudou moci být ani zařazeny do bezvízového styku s USA. Langer prohlásil, že se tak ukázalo, že samostatné vyjednávání Česka s USA o bezvízovém styku bylo správné. Jde o postup, který nikoho neomezuje a je v souladu s evropskou legislativou.

Velvyslanci členských států unie se dnes v Bruselu shodli, že země unie budou moci o bezvízovém styku se Spojenými státy nadále jednat samostatně. Spolu s nimi se bude o cestování bez víz odděleně snažit za celou EU i Evropská komise, která doposud samostatný postup kritizovala.