USA kritizují v ČR korupci a diskriminaci Romů

New York/Washington - Přestože česká vláda chrání práva svých občanů, v zemi je nadále velkým problémem korupce a vynutitelnost práva. Tvrdí to výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv ve světě v roce 2007. Podle ní jsou občas do korupce zapleteni i vysoce postavení vládní činitelé. Zpráva zmiňuje například aféru lidoveckého ministra Jiřího Čunka nebo bývalého sociálnědemokratického premiéra Stanislava Grosse.

Zpráva kritizuje i občasné násilí na Romech, kterého se dopouštějí při různých příležitostech extremistické skupiny. Neopomněla ani případ nucené sterilizace romské ženy. Romské děti mají podle Američanů omezené příležitosti ke vzdělání a pouze pár příslušníků této dvousettisícové menšiny bylo zapojeno do politického života.

Za zkorumpovaností Česka vidí zpráva politický tlak nebo neefektivní práci policie. V ČR je prý stále na vzestupu úplatkářství. Téměř čtvrtina podniků v zemi se snaží podplatit veřejné činitele ve svůj prospěch.

Text zmiňuje i střet Kateřiny Jacques s policistou Čermákem. Komentuje to slovy, že vláda sice chrání práva občanů a bezpečnostní složky se většinou vyhýbají neúměrnému násilí, avšak jsou známy občasné incidenty s jednotlivci.

V nedávných letech narušilo několik incidentů důvěru v nezávislou justici, uvádí zpráva. V této souvislosti připomíná mimo jiné snahu prezidenta Václava Klause nejmenovat soudce mladší 30 let či jeho spor o odvolání předsedkyně nejvyššího soudu.

Příslušníci národnostních menšin a ženy nemají odpovídající zastoupení v českém politickém životě a ve vládních funkcích, tvrdí americké ministerstvo zahraničí. Mezi 281 členy parlamentu je 41 žen, ve vládě jsou dvě a soudkyní patnáctičlenného ústavního soudu je pět, připomíná zpráva.

Dokument poukazuje na přetrvávající problém v zemi s domácím násilím a sexuálním obtěžováním, zejména na pracovišti. Upozorňuje také na postavení tělesně postižených osob, které mají údajně méně příležitostí k veřejnému uplatnění a jejichž nezaměstnanost je nepřiměřeně vyšší.