Rakouský landsmanšaft obvinil Česko a Slovensko z genocidy a žádá odškodnění

Vídeň - Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) přijalo na svém víkendovém spolkovém shromáždění ve Vídni manifest k letošním historickým výročím. Znovu v něm opakuje obvinění vůči České i Slovenské republice z genocidy a vznáší požadavek na odškodnění za údajná bezpráví spojená s poválečným vyvlastněním a odsunem z bývalého Československa.

V manifestu se připomíná stanovisko sudetských Němců, podle něhož byla jejich integrace do nově vzniklé Československé republiky v roce 1918 vynucená a uskutečnila se proti jejich vůli. Československá vláda posléze podle prohlášení SLÖ (Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich) nesplnila slib, který dala v roce 1919 na mírové konferenci v St. Germainu a v němž se zavázala uspořádat stát podle švýcarského vzoru. Důsledkem těchto skutečností pak byla genocida na německém a maďarském obyvatelstvu po druhé světové válce, uvádí se v manifestu SLÖ.
 
Na základě těchto tvrzení pak rakouský landsmanšaft požaduje od vlád ČR a SR odškodnění podle mezinárodní konvence proti genocidě. Toto odškodnění má být uskutečněno bez prodlení a „bez pokusů o zdržování pod záminkou vzájemného zúčtování viny nebo přikrášlování zmíněného nezákonného jednání“. Občané a média obou zemí se dále vyzývají, aby „se zdrželi paušálních obviňování na adresu tří milionů obětí této genocidy, zejména pak kolektivního obviňování všech vyhnaných sudetských Němců ze spoluviny na zločinech druhé světové války“.
 
V závěru manifestu SLÖ uvádí, že „restitucí soukromého sudetoněmeckého majetku by nemělo vzniknout nové bezpráví vůči českým občanům“, poukazuje na to, že tyto restituce by představovaly nový impulz pro rozvoj české ekonomiky, vyjadřuje naději, že se zlepší spolupráce mezi landsmanšaftem a „autorizovanými českými institucemi“, a „zdraví bývalé spoluobčany v někdejším Československu a jejich potomky jako dnešní spoluobčany ve sjednocené Evropě“.