Parlament Bosny schválil reformu policie a otevřel tak cestu k EU

Sarajevo - Parlament Bosny a Hercegoviny schválil těsně před půlnocí na dnešek dlouho diskutovaný zákon o reformě policie, který vytváří v obou částech země etnicky nerozlišované policejní jednotky. Tím Bosna splnila jednu z klíčových podmínek Evropské unie pro definitivní podpis již dříve předběžně parafované dohody o přidružení. Ta je prvním krokem na cestě k budoucímu členství státu v unii.

Právě chybějící policejní reforma až dosud představovala hlavní překážku, kvůli níž EU asociační dokument s Bosnou odkládala. Nynější usnesení
parlamentu umožňuje, aby k definitivnímu podpisu asociační dohody došlo do konce dubna. Náležité plnění dohody pak otevře Bosně cestu stát se oficiálním kandidátem členství v unii. 

Jednání o policejní reformě v Bosně bylo více než dva roky ve slepé uličce kvůli neslučitelným stanoviskům dvou největších etnik - Muslimů (Bosňáků) a Srbů. Nakonec došlo přece jen ke kompromisu, podle kterého nebudou moci zástupci ani jednoho z etnik přijetí důležitých dohod blokovat svou absencí na hlasování. To nepřímo umožnilo sloučení policejních sborů obou dílčích republik. 

Bosna je konfederativním státem, který tvoří muslimsko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny a Republika srbská. Každá z těchto částí má své vrcholné orgány, nad nimiž stojí poměrně slabé společné instituce. Bosna vznikla na základě Daytonské mírové dohody z roku 1995. Ta ukončila více než tři roky trvající konflikt na bosenském území, při kterém přišlo podle odhadů o život okolo 100 tisíc lidí.