Václav Havel představil Evropskou nadaci pro demokracii

Brusel - Bývalý prezident Václav Havel a předseda Evropské komise José Barroso představili v Bruselu Evropskou nadaci pro demokracii. Projekt má podporovat demokracii jako základní cíl zahraniční politiky Evropské unie. Nadace utvoří spojnici mezi neziskovými organizacemi a vládním sektorem, zefektivní se tak pomoc v oblasti podpory demokracie v nesvobodných státech.

„Od Číny a Běloruska, po Barmu a Zimbabwe - Evropané mají odpovědnost zastat se všech občanů usilujících o lidská práva a občanské svobody a měli by se s nimi podělit o své často nedávné zkušenosti s tím, jak se vypořádat s nedůstojnou autoritářskou nadvládou a cenzurou a zapojit se tak do společenství demokratických národů,“ uvedl dnes v Bruselu Havel.

Ve správní radě nadace zasednou osobnosti, které se podílely na přechodu k demokracii ve střední a východní Evropě. Česko bude v radě zastupovat ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. V radě zasedne také spoluzakladatel hnutí Veřejnost proti násilí Martin Bútora. Dalším orgánem, který bude dohlížet na chod nadace, je takzvaná rada patronů. Té bude předsedat právě bývalý český prezident Václav Havel, jejími členy budou i bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors či bývalý německý prezident Richard von Weiszäcker.
 
Instituce vznikla na popud patnácti nevládních organizací působících právě v oblasti podpory demokracie a lidských práv. Nadaci podpořila i řada známých osobností z řad politiků, akademiků nebo lidé z nevládního sektoru.

Nadace bude spojnicí mezi neziskovými organizacemi a vládním sektorem

Nadace vznikla proto, aby koordinovala práci nevládních organizací s politikou vlád členských států EU. „Evropská pomoc není dostatečně koordinována. Evropa se ve světě příliš neangažuje a není efektivní,“ řekla v Dobrém ránu Kristina Prunerová z nadace Člověk v tísni, která se do projektu také zapojila. Prunerová dodala, že Evropská nadace pro demokracii bude proto koordinovat spolupráci na úrovni EU, jednotlivých států i na úrovni nevládní.
 
Nadace utvoří spojnici mezi nevládním sektorem, který představují právě neziskové organizace, jež znají lokální podmínky v zemi, protože v místě působí delší dobu, a vládním sektorem. Neziskové organizace mohou totiž podávat informace vládám a zároveň mohou čerpat vládní nebo unijní fondy.
 
Projekt nadace je financován z privátních i veřejných zdrojů. Do budoucna bude podpora plynout z evropských vlád nebo z unie. Nadace bude shromažďovat informace o projektech, které podporují demokracii. Stejně jako fakta o úspěšnosti a efektivnosti takových projektů. Zároveň vznikne centrum, které bude vydávat doporučení pro politiky ohledně prosazování demokracie ve světě a podpory lidských práv. Zároveň bude nadace shromažďovat finance a udělovat granty.