Lisabonská smlouva v portugalském parlamentu dnes zřejmě projde

Lisabon - Portugalský parlament dnes bude hlasovat o přijetí Lisabonské smlouvy o reformě Evropské unie. Dá se předpokládat, že vládnoucí portugalská Socialistická strana využije svou parlamentní většinu a poslanci ratifikaci dokumentu v jednokomorovém Shromáždění republiky podpoří.

Smlouva, jejímž smyslem je zajištění účinného fungování unie, nabude právní platnosti schválením ve všech 27 členských státech. Dokument již přijaly parlamenty asi desítky členských států včetně Slovenska, na další země unie včetně České republiky tento proces teprve čeká. Jediná země, kde nová smlouva musí projít schválením v referendu, je Irsko.
 
Lisabonská smlouva, kterou podepsali loni za portugalského předsednictví nejvyšší představitelé EU, pozměňuje dosavadní smlouvy o Evropské unii. Mimo jiné předpokládá snížení počtu eurokomisařů a počtu poslanců Evropského parlamentu a rovněž zavedení institutu kvalifikované většiny při rozhodování hlasováním v ministerských radách.