Domácí mazlíčci pomáhají vytrénovat organismus proti alergiím

Mnichov - Nová studie německých vědců ukázala, že děti, které mají doma psa, jsou méně náchylné k alergiím na zvířata. Šestlietý výzkum provedený na 9 tisíc dětech potvrzuje domněnku, že lze imunitní systém proti alergenům vytrénovat.

 

Závěry studie tvrdí, že se výskyt alergií snižuje, jsou-li děti již od útlého věku vystaveny bacilům přítomným ve zvířecím kožichu. Jejich imunitní systém se tak zlepšuje a stává se odolnějším. Naopak u dětí, které domácí mazlíčky nemají, se imunitní systém na alergeny nepřipraví a výskyt alergií je u nich procentuelně vyšší. 

Vědci se touto otázkou zabývali již několikrát, ale mnichovská studie je první, která sledovala děti od nejútlejšího věku až do šesti let. Její průkaznost je tak výrazně vyšší, než tomu bylo u předchozích výzkumů.