U Namibie zřejmě objevili vrak lodi Bartolomea Diaze

Windhoek - Více než 500 let starý vrak lodě s nákladem mincí, slonoviny, mědi a zbraní byl objeven při podmořském průzkumu dna Atlantského oceánu u břehů Namibie. Archeologové soudí, že by mohlo jít o jednu z lodí portugalského mořeplavce Bartolomea Diaze, který jako první Evropan obeplul v roce 1488 nejjižnější výspu afrického kontinentu mys Dobré naděje, a otevřel tak Portugalsku cestu za lukrativním obchodem s asijskými zeměmi.

Namibijská diamantová těžební společnost Namdeb na vrak náhodně narazila 1. dubna při geologickém průzkumu. Z nákladu lodi se zachovalo šest bronzových děl, několik tun měděných ingotů, více než 50 sloních klů, cínové nádobí, navigační přístroje, zbraně a tisíce španělských a portugalských zlatých mincí.

Mezi nálezy jsou také lidské pozůstatky a dekorace spojované s portugalským královským dvorem, k němuž jako šlechtic náležel, a které podnítily spekulace, že jde o karavelu Bartolomea Diaze. Ta se potopila spolu s třemi dalšími loděmi v prudké bouři u mysu Dobré naděje v roce 1500. Při této katastrofě zahynul i sám Diaz.

Diaz byl současníkem Kryštofa Kolumba a Vaska da Gamy a patří spolu s nimi k největším objevitelům všech dob. Překvapující objev vzbudil v Portugalsku velkou pozornost a odborníci z této země se mají podílet i na dalším výzkumu vraku.