Technické kroky pro širší bezvízový styk splní USA do konce roku

New York - Americká vláda stále počítá s tím, že rozšíří bezvízový styk pro Českou republiku a další země ještě do konce letošního roku. Technické předpoklady, které jsou pro to podmínkou, budou podle představitelů ministerstev vnitřní bezpečnosti a zahraničí splněny v druhé polovině roku. Elektronický systém povolování cest do Spojených států (ESTA), díky němuž budou zahraniční turisté z bezvízových zemí předem žádat o souhlas s cestou do USA, má být spuštěn letos v létě. Systém pro evidenci cizinců při jejich odletu z USA, podle něhož úřady vyhodnocují, zda návštěvníci nepřekračují povolenou dobu pobytu, má být ověřen později během roku.

Kongresmani zdůraznili, že uvedení těchto systémů do praxe, stejně jako splnění bezpečnostních požadavků ze strany zemí, které na bezvízový styk aspirují, jsou nezbytnými podmínkami pro rozšíření bezvízového režimu.

Spojené státy nyní jednají s osmi státy, které podepsaly memoranda o porozumění v otázce bezvízového styku, o konkrétních plánech na sdílení bezpečnostních informací a o dalších krocích k posílení bezpečnosti. Smlouvy o sloučení a používání informací o teroristech by se všemi kandidátskými zeměmi měly být podepsané do letošního září. 

Kromě toho vedou Spojené státy „konstruktivní předběžné diskuse“ s Evropskou komisí o tématech bezpečnosti cestování a sdílení informací. „Obě strany souhlasí, že výsledek rozhovorů mezi USA a EU neovlivní způsobilost aspirantských zemí začlenit se do bezvízového styku,“ uvedl Stephen Edson z ministerstva zahraničí na jednání podvýboru pro Evropu zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů. 

V okamžiku zařazení do tohoto režimu musí nováčci v bezvízovém styku  splnit americké bezpečnostní požadavky. Pro 27 států, které mají už nyní víza zrušená, byl stanoven jako nejzazší termín říjen příštího roku.