Plzeňská Filozofická fakulta se chce více zaměřit na výzkum

Plzeň - Podle nového děkana Filozofické fakulty Západočeské univerzity Ladislava Cabady se instituce pod jeho vedením více zaměří na výzkum. Fakulta má přes 3000 studentů a chystá se intenzivně publikovat v odborných časopisech a vydávat vlastní publikace. Od toho se bude odvíjet výše peněz, které získá na další badatelské aktivity. Na dnešní slavnostní inauguraci byl Cabada oficiálně ustanoven šéfem fakulty pro období 2008 až 2011.

„Už nebudou výzkumné záměry ani výzkumná centra, proto musíme jinak reflektovat změnu financování,“ uvedl Cabada. Fakulta nabízející více než dvě desítky studijních oborů podle něj musí zhodnotit uplynulé roky a doplnit letos i v roce 2009 své mezery. „Nechceme být už jen fakultou výukovou, ale i výzkumnou,“ dodal.

V současné chvíli je podle něj filozofická fakulta už stabilizovaná a má pestrou nabídku oborů. Tu chce vedení ještě rozšířit o nabídku zejména v doktorských oborech. „Naopak v bakalářských s rozšiřováním nepočítáme, jen bychom roztříštili to, co už máme,“ dodal děkan. Nově se podařilo získat akreditaci na navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Fakulta chce akreditovat doktorský obor Blízkovýchodní studia, do budoucna magisterský obor Sociologie a doktorské obory Sociologie, Evropská studia. Rozšiřovat by chtěla také nabídku v oborech filologických.

Za silné stránky označil Cabada decentralizovaný charakter a finanční stabilitu fakulty, dále otevřenost novým oborům i mládí. „Může tady docházet k poměrně dynamickému vývoji směrem k docenturám, profesurám,“ uvedl. Velkým badatelským potenciálem je prý také více než 100 doktorandů.

Mezi slabiny fakulty patří naopak vysoký věk zaměstnanců některých kateder. Prioritou bude posilovat fakultu mladšími habilitovanými pracovníky. Za strategické pokládá i rozvoj doktorských studijních oborů, který instituci umožní získávat nové pedagogy a badatele z vlastních řad. 

Ladislav Cabada byl do čela fakulty zvolen už podruhé. Vloni v prosinci získal v prvním kole volby potřebnou nadpoloviční většinu hlasů akademického senátu. Cabada byl jediným kandidátem. Své ano mu pro období 2008 až 2011 řeklo osm ze 14 hlasujících.