Vědci v laboratoři CERN bádají, odkud pochází váha hmoty

Praha - Evropská laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Z původních dvanácti zakládajících členů v roce 1954 vzrostl počet členských zemí na dvacet, včetně Česka. Laboratoř leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy. V laboratoři pracuje přes šest tisíc vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci reprezentují celkem 500 univerzit a odborných pracovišť.

Vědci v CERN se mimo jiné zabývají problematikou jádra. Uvnitř jádra se nacházejí velmi komplikované objekty, takzvané částice. V laboratoři zkoumají, co se s těmito částicemi děje, zajímá je, jak je hmota vytvářena. V současné době se fyzici snaží vybudovat nejmohutnější mikroskop na světě, budou tak schopni zobrazit struktury uvnitř hmoty. Pracují také na vývoji teleskopu, který by měl odhalit, jak se vesmír choval, když byl starý jen několik zlomků vteřin.

Při práci v laboratoři vědci stále vycházejí z Einsteinových teorií. Ten řekl, že energie se může přeměňovat v hmotu. Výzkumníci se snaží bombardovat částice velice vysokou energií. Tím vznikají nové částice, které mají často velmi vysokou hmotnost. Tyto částice jsou zpravidla nestabilní a rozpadají se. Právě produkt tohoto rozpadu pak v projektech detekují.

„Snažíme se v našem experimentu pochopit, jak funguje vesmír a odkud se vzala veškerá hmota v něm. Astronomové tvrdí, že většina hmoty ve vesmíru je neviditelná, že je to ta tmavá hmota, kterou nemůžeme detekovat a v našem projektu ji nemůžeme odhalit. Zjišťujeme, odkud pochází váha hmoty. My o tom nic nevíme, ale máme určitou teorii,“ popisuje teoretický fyzik John Ellis.

Ve společnosti se také diskutuje o zneužitelnosti nových poznatků. „My vědci bohužel nedokážeme řídit politiku, je to spíše obráceně, oni řídí nás. My můžeme odhalit, jak funguje vesmír a lidstvo se pak musí kolektivně rozhodnout, co si s touto znalostí počne,“ zamýšlí se Ellis.

I teoretické objevy částicové fyziky se uplatňují v praxi. Například relativita, kterou odhalil počátkem století Einstein, je v současné době základem Global Positioning System, který využívají řídiči jako navigaci. I velice esoterické objevy z počátku 20. století se dnes běžně využívají v medicíně.