Newyorští neurologové zkoumali vliv filmu na mozkovou aktivitu

New York - Z výzkumu na new yorkské univerzitě vyšlo najevo, že některé prvky kinematografie mohou výrazně ovlivňovat - až kontrolovat - činnost specifických struktur mozku. Studie publikovaná v žurnálu Projections zkoumala dopad různých způsobů režie, střihu, podání i volby obsahu na divákův mozek. Přinese nejen neocenitelná data využitelná v budoucí filmové produkci, ale i novou metodu zkoumání lidské mysli.

Vědecký tým složený z kapacit oddělení psychologie a centra pro neurologii new yorkské univerzity doplnily osobnosti z oddělení filmových studií Tischovy umělecké školy při téže univerzitě a výzkumníci z mnichovské univerzity. Jádrem projektu byla dvě specializovaná zařízení, z nichž jedno zajišťovalo trojrozměrné funkční zobrazování aktivity mozku magnetickou rezonancí (fMRI) a druhé pak analýzu inter-subjektivních korelací (ISC), tedy podobnost v získaných údajích.

Přístroje pro MRI (magnetic resonance imaging) jsou v klinické praxi užívány k „pohledu“ dovnitř pacientova těla. Ve své funkční variantě dovoluje neurologům zkoumat třídimenzionální obraz mozkové aktivity. V typickém fMRI experimentu byl snímán mozek dobrovolníka, kterému je předkládána série různých podnětů, v tomto případě filmů.

Zařízení zajišťující ISC (inter-subjective correlation) analýzu pak srovnává údaje zaznamenané magnetickou resonancí. V experimentu na new yorkské univerzitě toto srovnání odhalilo, že mozek většiny diváků na učité filmy reaguje velmi podobně.

„Filmy většinu svých diváků provádí celkově podobnou sérií smyslových, emotivních a myšlenkových stavů,“ píší vědci ve své zprávě. „Tato schopnost se v ISC analýze jasně ukázala. Některé druhy filmů naopak mozek diváka ovlivňují jen velmi málo,“ dodávají, z čehož vyplývá že mozková aktivita je skutečně reakcí především na podání a obsah filmu, nikoliv na samotné jeho sledování.

Hitchcock trumfnul Leoneho

V experimentu vědci ke stimulaci mozku účastníků použili celkem tři půlhodinové snímky. Prvním byla část známého westernu Hodní, zlí a oškliví od Sergia Leoneho, následovala jedna epizoda seriálu Alfred Hitchcock představuje a díl komediálního seriálu Curb Your Enthusiasm, jehož autorem je spolutvůrce známého sitcomu Seinfeld.

Před těmito třemi půlhodinovými promítáními se ještě účatsníci „uvedli do nálady“ desetiminutovým jednolitým záznamen koncertu v new yorkském Washington Square Park, zcela bez střihů nebo pohybu kamery.

Nejvíce rozdílné aktivity probíhalo v neokortexu (části mozku zodpovědné za smyslové vnímání a myšlení) dobrovolníků . Hitchcockova epizoda vyvolala u všech diváků 65% aktivitu neokortexu, což signalizuje výjimečný vliv na jejich mysl. Leoneho spaghetti western rozsvítil neokortex diváků ze 45%, komediální seriál z 18% a koncert v parku z méně než 5%.

„Výzkum poukazuje na to, že získat kontrolu nad divákovým mozkem vyžaduje především cílenou a pečlivou uměleckou konstrukci celého snímku, především skrze specifickou estetiku,“ píší vědci. „Skutečnost, že se Hitchcockovi povedlo tak významně uchopit mysl diváků - navíc ve více oblastech než ostatní snímky - potvrzuje jeho známou tezi: tvorba pro něj prý byla exaktní prací s reakcemi publika.“

Nízká mozková aktivita neznamená nízkou pozornost

„Nízká shoda v mozkové aktivitě zjištěná skrze ISC analýzu může znamenat, že film obsahuje natolik složité vjemy, že je každý divák bude vnímat zcela odlišně. U některých náročných uměleckých snímků dokonce může mozek vykazovat aktivitu podobnou dennímu snění a myšlenkovému bloumání, přestože je filmem plně zaměstnán,“ vysvětluje tým, v čem je ISC analýza specifická.

Vědci ve svém pokusu učinili krok k novému způsobu zkoumání mozku, který nazývají neurokinematikou. Metoda poskytne filmovým teoretikům a tvůrcům možnost kvantifikovat schopnost díla aktivizovat nebo naopak jen „spotřebně zaujmout“ široké publikum. Možnosti výzkumu a jejich využití jsou však obrovské a tento obor v budoucnosti jistě filmografii ovlivní i mnohem viditelnějšími způsoby.

Clint Eastwood ve slavném westernu Sergia Leoneho
Clint Eastwood ve slavném westernu Sergia Leoneho
Více fotek
  • Clint Eastwood ve slavném westernu Sergia Leoneho zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/256/25505.jpg
  • Curb Your Enthusiasm zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/256/25507.jpg
  • Washington Square s jednou z budov new yorkské univerzity v pozadí zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/256/25508.jpg