V roce 2020 by se měla v EU recyklovat nejméně polovina odpadů

Štrasburk - V roce 2020 by se měla v zemích EU recyklovat či nějak znovu využívat nejméně polovina papírového, kovového či skleněného odpadu. Pro srovnání: nyní je to jen necelá třetina. U stavebního odpadu či zbytků z demolicí je cíl ještě ambicióznější - 70 procent. Vyplývá to z nových závazků, které dnes spolu s dalšími opatřeními pro nakládání s odpadem schválili evropští poslanci. Většina zemí to považuje za dosažitelný cíl.

Europoslanci také schválili změny u spaloven odpadu, které bude možné
napříště považovat za zařízení sloužící k výrobě energie. Kvůli tomu se
objevují obavy, že to může vést ke zvýšení vývozu odpadů do zemí s nižšími náklady na spalování, tedy i do ČR. „Jedná se o možnost stahování odpadu z celé východní části Saska a i z některých okrajových částí Branibor,“ upřesňuje Jaromír Kohlíček, europoslanec za KSČM.

Česku se ale podařilo prosadit do směrnice formulaci, že stát může dovoz odpadků zakázat. Je to svrchované a neoddiskutovatelné právo každého členského státu. „Myslím, že to je zatím největší úspěch naší ekologické diplomacie,“ uvedl ministr životního prostředí Martin Bursík.

Nakládání s odpady dosud v unii řeší norma stará přes 30 let. Ta ale už neodpovídá současným trendům. Evropská komise proto před třemi lety navrhla její změny. Upravená norma, kterou ještě formálně musí potvrdit členské státy, stanovuje pravidla pro recyklaci a zároveň státům dává povinnost vypracovat závazné programy na omezení produkce odpadu.

Vznikající směrnice už má své kritiky. Zatímco ministr životního prostředí mluví o velkém úspěchu, ekologické organizace chtějí mnohem přísnější normu. „Ta směrnice nestanovuje žádné konkrétní cíle, co se týče předcházení vzniku odpadů,“ prohlásil ekolog Jindřich Petrlík.

Tři a půl tuny na osobu

Podle statistik, které zmiňuje EP, se v Evropě ročně vyprodukuje asi 1,8 miliardy tun odpadu, tedy 3,5 tuny na osobu. To ale zahrnuje veškerý odpad, tedy i ten z podniků, firem, restaurací či zemědělství.

Komunální odpad pak ročně na jednoho člověka představuje asi 530 kilogramů, ale mezi členskými státy v tom panují velké rozdíly. Zatímco u desítky nových zemí z rozšíření EU roku 2004, kam patří i ČR či Slovensko, na hlavu připadá ročně 300 až 350 kilogramů odpadu, tak u starších zemí EU to je kolem 570 kilogramů, uvedl EP v dnešním prohlášení.

Podle údajů dostupných na webové stránce Evropského statistického úřadu (Eurostat) se v ČR v roce 2006 na osobu vyprodukovalo 296 kilogramů komunálního odpadu. Jde o druhé nejnižší číslo z EU po Polsku, kde to bylo 259 kilogramů.

Jen zhruba třetina odpadu je v EU recyklována. V roce 2005 bylo v rámci EU na skládky vyvezeno 49 procent odpadu, 18 procent bylo spáleno a jen 27 bylo nějakým způsobem recyklováno. Některé evropské země jsou ale schopny znovu použít téměř 80 procent komunálního odpadu, zatímco v Česku je recyklováno jen něco málo přes dvacet procent odpadu. 

České ministerstvo životního prostředí v prohlášení uvedlo, že jednou z
novinek je to, že norma poprvé na evropské úrovni v závazném právním
předpisu jasně definuje hierarchii nakládání s odpady.

Na prvním místě je prevence samotného vzniku odpadů, poté jeho opětovné používání, dále recyklace, následována energetickým využitím. Teprve odpady, které není možné již nijak využít, by měly být odstraňovány - a to především spalováním. Skládkování by mělo být omezeno na minimum.

EP přijal směrnici o odpadech.
EP přijal směrnici o odpadech.