Evropský institut na podporu vědy a výzkumu bude sídlit v Budapešti

Brusel/Budapešť - Evropská unie dnes po komplikovaných jednáních rozhodla, že Evropský inovační a technologický institut (EIT) bude sídlit v Budapešti. Cílem evropského institutu je dohnat v oblasti vědy a aplikovaného výzkumu takové země, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko. Rozhodnutí ještě čeká na potvrzení od mezivládní konference, jedná se však už pouze o formální krok. 

Institut má Unii pomoci ve vědě a aplikovaném výzkumu, tedy v oblastech, v nichž Evropa zaostává za „vědeckými velmocemi“, třeba USA a Japonskem. EIT bude tvořit síť takzvaných znalostních a inovačních komunit, do nichž budou zapojeny univerzity, vědecká pracoviště i průmysl. Odborníci se mají prvotně orientovat hlavně na takové otázky jako je globální oteplování či obnovitelné zdroje energií. Velký důraz by pak měl být kladen na možné využití vědeckých poznatků v praxi.

Plánovaný rozpočet EIT s několika desítkami pracovníků do roku 2013 by měl činit více než 300 milionů eur, které poplynou přímo z unijního rozpočtu; další prostředky by měl poskytnout soukromý sektor. Síť bude spravována z jednoho místa, o nějž se právě sváděl boj.

O sídle vědeckého institutu už státy debatovaly koncem května. Vedle vítězné Budapešti o poskytnutí zázemí celému ústavu usilovala německá Jena, Sant Cugat del Valles ve Španělsku, rakousko-slovenský projekt pro Bratislavu a Vídeň a především polská Vratislav, která odmítala ustoupit i ve chvíli, kdy se většina států stavěla na stranu Maďarska.

Budapešť od začátku podporovala i Česká republika. Ta prosazovala také určitá kritéria, na nichž se nakonec na minulém jednání shodla i většina zemí. Šlo o to, že by stát, který sídlo získá, měl být novou členskou zemí a neměl by mít na svém území jinou unijní agenturu. Polsko ale hostí agenturu Frontex, jež má za úkol ochranu hranic EU.