Česko bylo přijato do Evropské vesmírné agentury

Praha - Premiér Mirek Topolánek a ředitel Evropské vesmírné agentury (ESA) Jean-Jacques Dordain dnes podepsali smlouvu o přistoupení České republiky k této mezivládní výzkumné a vývojové organizaci. Aby se dne 1. 1. 2009 Česko stalo osmnáctým plnoprávným členem ESA, musí smlouvu ještě schválit český parlament. Bude tak prvním členem z bývalých komunistických zemí. Spolupráce s ESA zvyšuje konkurenceschopnost českých vědeckých pracovišť a průmyslových firem a zlepšuje jejich mezinárodní uplatnění.

Česká republika uzavřela s ESA již v roce 1996 rámcovou dohodu o spolupráci. České národní průmyslové kapacity spolupracovaly na 27 projektech za zhruba 204 milionů korun, a připravovaly se tak na plné členství. Dosažené výsledky se staly základem k červnovému vyslovení souhlasu všech nynějších členských zemí s přijetím Česka za nového člena a podpisu smlouvy.

„Česko určitě má na vstup do této prestižní agentury. Silné stránky naší kosmonautiky jsou především v oblasti technologií, sestavování hardwaru a vývoj softwaru,“ říká ředitel České kosmické agentury Jan Kolář.

Příležitost pro české vědce

Programy ESA jsou pro české vědecké, výzkumné a průmyslové organizace další příležitosti k zapojení do mezinárodní spolupráce při výzkumu kosmického prostoru, Země, družicové telekomunikace a navigace a vesmírných technologií.

ESA buduje svůj oddíl kosmonautů a každá z členských zemí má právo, aby její občané žádali o přijetí do tohoto týmu. „Jednou z atraktivních oblastí členství v ESA je i to, že se tímto otvírá možnost pro české občany, aby si podali přihlášku do oddílu kosmonautů,“ upozorňuje Kolář.

Kosmonautika má v Česku tradici

Už bývalé Československo spolupracovalo s někdejším Sovětským svazem na programu Interkosmos, jehož součástí byl v roce 1978 let Vladimíra Remka do vesmíru. Následovala řada českých družic Magion. Čeští vědci se podílejí na vybavení mnoha družic speciálními měřicími přístroji.

Evropská vesmírná agentura byla založena 31. května 1975 jako nástupkyně Evropské organizace pro výzkum kosmického prostoru a Evropské organizace pro vypouštění a vývoj kosmických nosných raket. ESA se zabývá výzkumem vesmíru a vesmírných technologií. Je uznávaným a rovnocenným partnerem americké NASA, Ruské kosmické agentury či japonské NASDA.

Hlavními úspěchy ESA jsou vývoj nosných raket Ariane a Vega, instalace modulu Columbus na Mezinárodní vesmírné stanici a nákladní kosmická loď ATV. Unikátní je výzkum planety Venuše sondou Venus Express nebo stereosnímkování povrchu Marsu sondou Mars Express. Česká republika mimojiné usiluje o to, aby řídící centrum sondy Galileo sídlilo právě našem na území.

Posádky Saljutu 6 a Sojuzu 28 - zleva: Vladimír Remek, Alexej Gubarev, Georgij Grečko a Jurij Romaněnko.
Posádky Saljutu 6 a Sojuzu 28 - zleva: Vladimír Remek, Alexej Gubarev, Georgij Grečko a Jurij Romaněnko.