Archeologický výzkum u Kolína odkrývá další pravěké památky

Kolín - Archeologové u obce Štířaty na Kolínsku nalezli pozůstatky pravěkých civilizací z období od mladší doby kamenné až bronzové a železné. Hlavním objevem byly dvě kultovní stavby, takzvané rondely, které sloužily pravděpodobně k rituálním účelům. Záchranný výzkum probíhá již od 1. dubna a jeho úkolem je zmapovat oblast dříve, než se v ní začne budovat silniční obchvat města.

K významným objevům z poslední doby patří obytná zemnice z mladší doby železné, tedy doby mezi polovinou 5. století před naším letopočtem až po přelom našeho letopočtu, a tři hroby s původně vydřevenými komorami ze starší doby železné (období 800 až 550 před naším letopočtem). Zemřelí byli do komorových hrobů uloženi s pohřební výbavou, která zahrnovala desítkami keramických nádob, ale i železnými noži či bronzovými ozdobami.

Vedoucí výzkumu Radka Šumberová upozornila také na zahloubená slovanská obydlí, pece a na značné množství zásobních jam, které sloužily k ukládání sklizeného obilí. Zásobnice mají úzká hrdla, hruškovitý tvar a jsou až tři metry hluboké. Jde o nálezy z 8. až 10. století, tedy z doby hradištní. Z historického pohledu v její druhé polovině v Čechách vládli přemyslovští panovníci Bořivoj, svatý Václav či Boleslav I. a Boleslav II.

Zřejmě k nejvýznamnějším nálezům ale patří rondely. Jeden z nich byl hrazený čtyřmi kruhovými příkopy. Stavba měla v průměru kolem 200 metrů. Pochází z neolitu a užívali ho lidé kultury s vypíchanou keramikou z počátku 5. tisíciletí před naším letopočtem. Druhý, menší, o průměru 80 metrů archeologové objevili ve vzdálenosti 50 metrů. Byl hrazený jen jedním příkopem s vnitřním palisádovým žlábkem. Jedná se mezi největší stavby svého druhu objevené na českém území.

Rondely se v neolitu se objevovaly v Podunají a odtud se šířily na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a nakonec až do Británie. Na jejich funkci nemají vědci jednotný názor. Někteří si myslí, že sloužily ke kultovním účelům, jiní tvrdí, že měly význam vojenský nebo sloužily jako místa k obchodní výměně nebo ke společným pracím. V Evropě je známo přes 100 rondelů.

Výzkum v Kolíně ještě není ani v polovině a archeologové už podle Šumberové evidovali na 12 000 sáčků s nálezy. Jsou v nich keramické střepy, zvířecí kosti nebo vzorky mazanice (přepálené hlíny). Výzkum bude pokračovat až do zimy. Poté by se mělo přistoupit ke stavbě obchvatu Kolína, který by měl výrazně odlehčit dopravě v centru města.