České firmy často používají nelegální fonty

Praha - České firmy používají na svých počítačích v mnoha případech nelegální typy elektronického písma. Podobně jako počítačové programy podléhají tzv. fonty licenci a jsou považovány za autorské dílo. Nelegální využívání typů písma přitom někdy přesahuje míru softwarového pirátství, která je v České republice 39 procent.

Jen málo tuzemských firem má přehled, jaká písma užívá a zda přitom neporušuje práva autorů. Problém se přitom týká každého podniku, který zpracovává texty na počítači v kancelářských aplikacích nebo grafických či publikačních DTP softwarech. Pokud by se autoři fontů začali domáhat svých práv, čekaly by podle Hlaváče nelegální uživatele pokuty v řádu až milionů Kč.

Celou řadu fontů získávají uživatelé jako součást již zakoupených aplikací, například kancelářských balíků typu MS Office či grafických nebo publikačních programů, například InDesign od firmy Adobe. Mnoho fontů se ale do počítačů dostane nelegální cestou, často i neúmyslně. „Typickým příkladem jsou textové nebo grafické podklady, které obsahují licencované fonty. DTP či grafická studia zákazníka mnohdy neupozorní, že je třeba si licenci na písmo zakoupit,“ dodal Hlaváč. Firmy rovněž podle regionálního ředitele Adobe Michala Metličky používají fonty na více PC, než dovoluje licence, domácí uživatelé si pak mnoho nelegálních fontů stáhnou z internetu.

Většina případů porušování autorských práv k písmu zatím v tuzemsku skončilo mimosoudním vyrovnáním, nejčastěji nákupem licencí a zaplacením odškodného. „Zatím se nám podařilo s každou firmou, která porušovala autorská práva k našim písmům, dohodnout mimosoudní cestou. Nejčastěji se o nelegálním užívání našich fontů dozvíme prostřednictvím tiskovin, ve kterých firmy naše písmo použijí. Každý font má nezaměnitelný rukopis a profesionál snadno pozná, že se jedná o písmo z jeho studia,“ uvedl František Štorm ze Střešovické písmolijny.

Podle informací BSA je v rámci regionu střední a východní Evropy nelegální užívání fontů velmi rozšířené a v některých zemích pravděpodobně mnohonásobně překračuje míru softwarového pirátství. Česko v tomto ohledu však patří mezi uvědomělejší země, což se odráží i v prodeji licencí. Například Adobe zaznamenává v Česku daleko vyšší prodej než v jiných zemích regionu.