Až třetina mořských živočichů je nesprávně pojmenována

Oslo - Vědci zjistili, že 32 procent druhů mořské fauny je nesprávně několikrát pojmenováno, což komplikuje úsilí ekologů o ochranu asi milionu mořských druhů. Problém má vyřešit Světový registr mořských druhů. Odborníci z registru soudí, že věda zná kolem 230 tisíc druhů a trojnásobné množství ještě čeká na objevení. Konečný počet druhů by mohl přesáhnout milion. Manažeři registru doufají, že se jim podaří přehled dokončit do října 2010.

Rejstřík, který má za cíl rozplést spleť mnohočetných latinských názvů mořských organismů počínaje velrybami a konče planktonem, potvrdil zatím názvy přes 122 tisíc druhů, přičemž zrušil 56 400 nadbytečných jmen, tedy 32 procent všech zkoumaných názvů. V případě vícečetného pojmenování dostává přednost nejstarší přidělený název.

Například houba chlebová (Halichondria panicea), která byla nalezena v severním Atlantiku v mnoha tvarech i barvách, na žebříčku v počtu chybných názvů jednoznačně vede, v latině nese celkem 56 pojmenování.

„Přesvědčivé varování ohledně ubývajících ryb a dalších mořských živočichů závisí na hodnotném soupisu,“ zdůraznil Mark Costello z univerzity v novozélandském Aucklandu, který se na založení registru podílel.

Registr je napojen na soupis, který funguje již deset let a výsledkem má být mapa života v oceánech. Doposud tento projekt připojil na seznam 110 potvrzených druhů a předpokládá se, že se mu to podaří s dalšími tisícovkami. V odlehlých oblastech oceánů, například u Antarktidy, je více než 80 procent ulovených organismů vědě neznámých, především jde o malé živočichy, jako jsou různí červi, měkkýši či korýši.