Solární energie je stále oblíbenější

Praha - Solární elektrárny zažívají svůj boom, celosvětový obrat v tomto oboru jen vloni překonal rekordní hranici deset miliard euro. Navíc dnes byly zveřejněny data Energetického regulačního úřadu: instalovaný výkon slunečních elektráren v Česku v posledním období roste o stovky procent a v "byznysu se sluncem" se v poslední době točí stále více peněz. Díky několika nově zprovozněným projektům se objem vyrobené elektřiny ze slunce zvýšil v prvním pololetí meziročně na desetinásobek. Příspěvek sluneční energie je však stále mizivý, například větrníky dodaly do sítě dvacetkrát více elektřiny.

„Úhrnný instalovaný výkon všech tuzemských fotovoltaických zdrojů se pohybuje již kolem 20 megawattů,“ uvedl Jiří Dvořák z Ligy ekologických alternativ, která se využitím slunce pro získávání energie dlouhodobě zabývá. Ještě začátkem loňského roku se přitom kapacita pohybovala kolem jednoho megawattu.

Sluneční energie je jedním z nevyčerpatelných zdrojů s nulovým dopadem na životní prostředí. Lidstvo se přitom energii ze slunce naučilo využívat jen před několika lety. Sluneční paprsky přináší dvacet tisíc krát více energie než lidstvo spotřebuje.

Na začátku byl Becquerel

Až objev Edmunda Becquerela byl spouštěcím mechanismem pro praktické zužitkování solární energie. „Ono to všechno začalo v roce 1839, kdy ještě 19letý pán Becquerel náhodou objevil fotovoltaický princip,“ přiblížil začátky slunečního využití Jiří Černý, odborník na energetiku a trh s elektřinou.

Becquerel během svých pokusů ponořil do elektrovodivého roztoku dvě kovové elektrody a měřil jejich napětí. Po zjištění, že napětí po osvícení vzrostlo, byl na světě fotovoltaický jev. Teoreticky pak tento objev prokázal začátkem 20. století sám Albert Einstein. „1904 to prokázal teoreticky a 1921 dostal nobelovu cenu za teoretickou práci, která zejména prokazovala fotovoltaické jevy,“ dodal Černý.

Solární panely jsou dnes běžnou záležitostí

Solární panely nejdříve posloužily pro kosmický výzkum. Na zemi se začaly více využívat až v souvislosti s ropnou krizí v roce 1973. Dnes jsou už běžně k vidění na rodinných domech. Ve velkém ale výrobu elektrické energie ze slunce ještě pořád brzdí jejich vysoká pořizovací cena.

Dalším využitím solární energie kromě fotovoltaiky je přeměna solární energie na teplo pomocí slunečních kolektorů. Ty jsou dvojího typu - ploché vodní kolektory nebo trubicové kolektory. Zde se energie přeměňuje narozdíl od fotovoltaické mnohem účinněji. Tímto způsobem se vyrábí například teplá užitková voda, ohřívá se bazén nebo se přitápí. „Celkem běžně se používá v České republice. Odhaduji, že jsou už desítky firem, které vám zařízení nainstalují na rodinný domek, tento systém není žádná vzácnost,“ uvedl Jan Truxa ze sdružení Ekowatt.

Jiné metody, jak získat užitek ze solárního záření, se nabízí v pasivní solární architektuře. Zde se dům navrhuje tak, aby slunce vytápělo i celý dům. „Fotovoltaika jako taková má v současné době jednu výhodu, umožňuje nám prakticky paralelně se spotřebou chladu vyrábět elektřinu, která na budovách, které jsou moderně navrženy, může pokrýt potřeby celého domu,“ prohlásil majitel a provozovatel fotovoltaických elektráren Aleš Korostenský.

Panely solární elektrárny
Panely solární elektrárny